Wendimagegn Belete, Esther Maria Bjørneboe, Hennie Ann Isdahl, Kiyoshi Yamamoto

Tidligere

ET MALERI ER ET DIKT UTEN ORD

KiyoshiARK1 3 800x445

Akkurat som det finnes flere former for dikt, kan vi se ulike former for maleri, fra det klassisk figurative til det abstrakte, fra monokromer til installasjoner. I likhet med poesien kan maleriet ofte beskrive en situasjon, erfaring eller en tankeprosess. Det kan invitere inn i stemninger eller trigge til undring, like mye som det kan være humoristisk og lekent. I utstillingen Et maleri er et dikt uten ord møter vi fire kunstnere som på ulike måter fordyper seg i maleriske prosesser.

Hennie Ann Isdahl (f. 1955) arbeider i grenseland mellom maleri, objekt og skulptur, og undersøker det skulpturelle i maleriet og det maleriske i skulpturen. Både farge og materialitet er vesentlige sider av hennes praksis, og hun utforsker dette til det fulle i sine to prosjekter Alternation og Ephemeral, utført blant annet med billakk og akryl på mdf. Koloritten og kraften i fargespillet fremstår like presist som malerienes og skulpturenes former, der det avgjørende er å finne frem til det punktet der delene og fargene sitter perfekt, der de går opp i en høyere enhet så å si.

Esther Maria Bjørneboe (f. 1971) kan vise til en lang karriere som maler, men har de seneste årene også gjort seg bemerket som rettstegner. I Akershus Kunstsenter presenteres en serie abstrakte malerier under tittelen Omdreininger. Prosjektet begynte med en ryddeprosess i atelieret, der en mangeårig produksjon kom til syne. Bjørneboe rettet et undersøkende og nysgjerrig blikk på sine tidligere arbeider, og sett i retrospekt var det særlig ett spørsmål som kom fram: Har hun egentlig problematisert ett og samme bilde? Hele tiden handler det om form, farge og flate, der formatet legger føringer for hvor maleriet slutter. Selv om arbeidene har gjennomgått store endringer i komposisjon og farge, kan man spore en kjerne i de tidligere arbeidene som hun fremdeles er opptatt av. Idéen om at bildene muligens kretser rundt den samme kjernen – gir dette prosjektet et klart tema: Omdreininger.

Kiyoshi Yamamoto (f. 1982) har i mange år vært inspirert av den tyske kunstneren og tekstildesigneren Anni Albers (1899–1994), som gjennom en livslang karriere utforsket tekstiler i et minimalistisk og grafisk formspråk. Albers satt også flere mønstre ut i masseproduksjon, noe som har påvirket Yamamotos måte å arbeide på: Han ser ingen motsetning i at noe som er industrielt produsert, også kan oppfattes som unika. Yamamoto henviser også til et besøk i Hopperstad stavkirke som inspirasjon, der forholdet mellom maleri, materiale og arkitektur går opp i en større enhet. Yamamoto sine arbeider fremstår som utforskende og sanselige, der ulike materialer og form smelter sammen til en større komposisjon.

Wendimagegn Belete (f. 1986) arbeider med abstrakte malerier med figurative innslag, der motivkretsen ofte er hentet fra historisk dokumentasjon med tilknytning til hans hjemland, Etiopia. Hos Belete flettes fragmenter av hjemlandets historie inn i en intuitiv og ekspressiv malestil, og arbeidene vitner om en sterk tilstedeværelse, der flere fortellinger får plass parallelt. De forskjellige lagene og sjiktene i Beletes malerier legges over hverandre, men titter en nøye på maleriene kan en flerfoldig billedverden fremtre.

Utstillingen er kuratert av Kirsten Mørck, leder for avdeling Kunstvisitten. Etter endt utstilling i kunstsenteret, skal utstillingen deles i fire mindre separatutstillinger som skal turnere i helse- og sosialinstitusjoner i Akershus.
Utstillingsperiode: 11. januar – 10. februar 2019.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00