Igshaan Adams

Tidligere

I AM NO MORE

48403648101571125379574541325979807275548672n

Hvilken funksjon har tro og bønn? Kan man betrakte bønnen som noe annet enn en ren religiøs handling – et ritual der mennesket gjennom bevegelse og kontemplasjon kommer tettere i kontakt med sitt indre jeg?

Spørsmålene kan relateres til utstillingen I Am No More av den sørafrikanske kunstneren Igshaan Adams (f. 1982), som inntar kunstsenterets første etasje med en separatutstilling, for øvrig hans første i Norden.

Siden han ble uteksaminert fra Ruth Prowse School of Art (Cape Town) i 2009, har Adams arbeidet med tekstil, og hans signatur er installasjoner og veggarbeider som på finurlig vis knytter sammen tekstile materialer med perler, metall, lær og funnede gjenstander. Arbeidene er organiske, og veksler mellom et kaotisk og et mer rendyrket uttrykk, der natur og kultur blir synlige referansepunkter.

Det visuelle særtrekket finner vi også i utstillingen i Akershus Kunstsenter, men arbeidene fremstår renere og mer minimale denne gangen. Sentralt i utstillingen står 12 vevde bønnetepper i reell størrelse på 150 x 75 cm. Teppene er gjenskapt etter et originalt, slitt bønneteppe, der spor etter menneskets bein og tyngde vises som avtrykk i teppet, og således vitner om generasjoner på generasjoner som har inntatt bønn fem ganger om dagen. Avtrykkene kan også betraktes som en metafor for de spor vi etterlater oss i løpet av livet, både i våre fysiske omgivelser og hos medmennesker.

Arbeidene er i jordfarger, og vevd inn i teppene finner vi utallige perler i ulike materialer. Ser man nøye på hvert bønneteppe, blir tid et sentralt begrep. Tiden det tar å tre perler på en snor, tiden det tar å veve tråd for tråd, tiden det tar å vie sitt liv til å lage kunst, og tiden til å finne mening i sitt liv. Rasteret av perler bringer også assosiasjoner til vår digitale tidsalder, der teknologien kan stå som kontrast til den meditative roen som bønnen inviterer til. Flyktighet møter tilstedeværelse i arbeidene.

Innenfor islam har perler en symbolsk betydning knyttet til perfeksjon og belønningen som loves den dedikerte troende, samt en mer metaforisk betydning knyttet til visdom og kunnskap. Utstillingstittelen I Am No More referer til idéen om en åndelig død eller en form for transformasjon som følger av bønn og meditasjon, og som står sentralt i sufismen, en retning innen den islamske mystikken som Adam plasserer seg selv innenfor.

I en tekst om Igshaan Adams, skrevet av Ilhaam Behardien kan vi lese følgende: «Historisk sett har muslimene brukt det arabiske ordet ‘tasawwuf’ for å identifisere sufismens praksis. Lærde innenfor islam forklarer tasawwuf, eller sufisme, som den indre eller esoteriske dimensjonen ved islam, som understøttes av og komplementeres av den ytre, eksoteriske praksisen, sharia. Sharias fysiske dimensjoner er det som på sett og vis former rammeverket der det metafysiske fenomenet sufisme kan finne sted. […] Et høyere selv, det åndelige selvet, transcenderer det lavere selvet, det dyriske selvet. (oversatt av Akershus Kunstsenter). Med andre ord er ikke sharia utelukkende synonymt med den negative omtalen det har i media, men kan mer forstås som religiøse retningslinjer.

Sentralt i sufismen finner vi harmoni og åndelighet, som kun kan oppnås eller oppleves gjennom og over tid. Adams sier selv at bønnen for han er en form for meditasjon, et ritual som tilrettelegger for kontemplasjon og mykner sinnet. Utstillingens innerste rom omgjøres derfor til et lite bønnerom, som en fysisk tilstedeværelse og representasjon av kunstnerens erfaringer. Ved å ta av seg skoene og tre inn i den myke installasjonen, kan besøkende selv tre inn i verket.

Igshaan Adams er født muslim, men oppfostret av kristne besteforeldre. Han vokste opp i Bonteheuwel på Cape Flats i Cape Town, en av de større townshipene etablert da apartheid ble satt i system som resultat av Group Areas Act i 1960, der enkelte områder i byen ble definert som kun for hvite, og der familier ble tvangsflyttet til ulike townships avhengig av hudfarge. Dette påvirket naturligvis oppveksten til Adams, og elementer fra historie, identitet, personlige erfaringer er underliggende i hans arbeider. Det er også mot dette bakteppet at Adams’ praksis og arbeider kan forstås.

Igshaan Adams (f. 1982) er uteksaminert i kunst ved Ruth Prowse School of Art, og National Certificate (N6) in Art & Design fra College of Cape Town. Han kan vise til separatutstillinger ved Iziko South African National Gallery, Cape Town (SA); Johannes Stegmann Art Gallery, Bloemfontein (SA); Nelson Mandela Art Museum, Port Elizabeth (SA); Tatham Art Gallery, Pietermaritzburg (SA); NWU Gallery, Potchefstroom (SA); blank projects, Cape Town (SA); Rongwrong Gallery, Amsterdam (NL); Gallery Stevenson, Cape Town (SA). Blant gruppeutstillinger kan nevnes deltakelse ved Sean Kelly Gallery, New York (US); Galleria Massimo Manini, Brescia (IT); Galerie des Galeries, Paris (FR) og The New Church Museum, Cape Town (SA). I 2018 ble han tildelt Standard Blank Young Artist of the year for Visual Arts, en av Sør-Afrikas mest prestisjetunge kunstpriser.

Igshaan Adams er representert av blank projects i Cape Town. Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar og Monica Holmen, og realisert i samarbeid med blank projects.  

Utstillingen vises i perioden 11. januar – 10. februar 2019.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00