Laurie Lax og Lucila Mayol

ARCHEOLOGICAL FICTION: SAGFJORDBOTN

Copy of MG5189smaller2

Archaeological Fiction: Sagfjordbotn er en ‘interaktiv fiksjon’ (IF): en sjanger av elektronisk litteratur, skapt og utviklet av Laurie Lax og Lucila Mayol. I utstillingen, som vises i Hordaland kunstsenters prosjektrom, inviteres den besøkende til å virtuelt oppleve lydene og fortellingene fra Sagfjordbotn, en særdeles avsidesliggende og fraflyttet fjord i Nordland. Den som utforsker de ulike stiene i dette narrativet, vil imidlertid oppdage; selv om fjorden først virker avskjermet og stille, vil mer og mer avdekkes, jo mer man interagerer. 

Sagfjordbotn, som en gang var en livlig grend, er i dag et område for ferieboliger og kan kun nås med privat båt. Gjennom en prosess som kanskje kan sammenlignes med ‘planlagt foreldelse’, blir infrastrukturene som støtter grenden gradvis bygget ned. Situasjonen befinner seg i et betydningsfullt krysningspunkt, hvor man kan lure: Hvordan blir landskapet formet av mennesker, og hvordan formes mennesker av landskapet?  

Det er gjennom bruk av romlige feltopptak og interaktiv tekst, at det ikke-lineære narrativet til Archaeological Fiction: Sagfjordbotn skapes. Den besøkende – leseren – transporteres gjennom landskapet som forestilt rom. Utstillingen springer ut fra kunstnernes egne opplevelser av Sagfjordbotn, og kombinerer sladder og muntlige historier med naturskriving og arkivmateriale.  

 

-

Laurie Lax (UK) og Lucila Mayol (AR) er begge engasjerte i skriving som kunstnerisk praksis, og i mulighetene digital teknologi kan tilby dette feltet. De ble begge uteksaminert i 2018, fra Masterprogrammet i kunst i Bergen. Lucila utforsker relasjoner mellom minne og sted, gjennom arkivmateriale, tegning, skriving, trykking og IF. Hun bor for øyeblikket i Finland og samarbeider på jevnlig basis med Pedro Riva under navnet Turbida LUX. Laurie jobber med skriving, lyd og tegning. Hun er interessert i fellesskapsbygging gjennom kunst, og er en av grunnleggerne av areal, et kunstnerdrevet rom i Bergen med fokus på sosialt engasjerte kunstpraksiser. 

Utstillingen er støttet av:
 Bergen kommune, Kulturrådet, Bergen senter for elektronisk kunst, Nordisk kulturkontakt, Kilpper Projects og Hordaland kunstsenter. 

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.