Maia Birkeland og Monika Mørck


Tidligere

HENDENE. JORDA


pressebildelite

Første gangen vi møtte Maia og Monika var det i et lite trehus, på en kald vinterdag med snø som rakk oss helt til knærne. De to kunstnerne var på kunstneropphold på en historisk gård på Osterøy: Havråtunet, en del av Museumssenteret i Hordaland. Havrå, som stedet også kalles, er et av få, godt bevarte klyngetun her i landet, og er fredet som kulturminne. Maia og Monika bodde i et av de små, karakteristiske husene som i dag brukes av sesongarbeidere under slåtten.  

Da vi kom på besøk hadde de allerede tilbrakt flere uker på den historiske gården, og i løpet av denne tiden var flere arbeider produsert. Prosjekter bestående av funnet materiale, myke sauefeller og strikke- og broderibøker fra sekstitallet hadde praktisk talt tatt over stuen deres. Kunstnerne ble i løpet av oppholdet interessert i gjenstander fra gården som var tydelig preget av hardt gårdsarbeid. Disse fikk de overta, og gjenstandene ble innlemmet i arbeidet og utforskningen – gammelt tøy som hansker og sokker, plagg som var brukt til det ikke var mer igjen av dem.

Maia og Monika har selv erfaring som slåttearbeidere på Havrå, fra flere somre før kunstneroppholdet. Under kunstneroppholdet, som strakk seg over høst og vinter, fikk de ta del i tradisjonelt gårdsarbeid knyttet til også disse årstidene; de ryddet markene og dro tømmer. Utendørsaktivitetene ble en del av den kunstneriske utforskningen, og sammen med samtaler, litteratur, materialsanking og håndarbeid, dannet de grunnlaget for arbeidene som vises i utstillingen. 

Det å la liv og arbeid vokse sammen til ett er representativt for Maia og Monikas kunstneriske praksis, og for spørsmålene de har arbeidet med i prosessen frem mot denne utstillingen. Gårdslivet, men også livet som kunstner, innebærer ofte en oppløsning av det strenge skillet mellom jobb og hjem. 

Gjennom utstillingen Hendene. Jorda oppmuntres vi til å tenke rundt hva det vil si å arbeide i vår tid. Vi stilles ovenfor spørsmål om ivaretakelse av tradisjoner, så vel som ivaretakelse av fremtidige generasjoner. Hva kan vi gjøre for å sikre at tradisjonelle metoder og teknikker videreføres? Hvordan kan kunstnere i dag produsere arbeid som involverer økologisk ansvar? Hva etterlater vi oss? Hendene. Jorda fungerer som et møtepunkt mellom ’oss’ som mennesker, ikke bare her og nå, men også over generasjoner. 

Maia Birkeland og Monika Mørck har begge bakgrunn fra tekstilkunst, og de kjenner hverandre fra tidligere samarbeid. I mars åpner de nok en samarbeidsutstilling, med tittelen Oldemor, bestemor, mor, meg., på Galleri Format i Oslo. 

 

Maia Birkeland (f.1978) har base i Oslo og på Osterøy. Hun arbeider innen ulike uttrykksformer, med hovedvekt på skulptur og installasjon med et narrativt tilsnitt. Birkelands arbeider er forankret i det materialbaserte feltet, med en sterk bevissthet rundt ressursbruk og materialenes egenkvaliteter. Tematisk kretser arbeidene rundt den konstante, gjensidige påvirkningen mellom menneske/menneske og menneske/sted. Birkeland er også opptatt av dyptgripende erfaringer – det å gjøre og det å gjennomgå – og grunnlaget for refleksjon som ligger i dette.

Monika Mørck (f. 1984) er tekstilkunstner som etter mange år med kunstpraksis i Oslo nå er etablert i Trondheim. Stedsspesifikke installasjoner av silketekstiler og tau utgjør en viktig del av hennes kunstnerskap.  Da hun fikk barn i 2019 endret praksisen seg i takt med livsendringene og hun har siden da jobbet med broderi, tekstile objekter og handlingsbåren kunnskap. Med utgangspunkt i egen livssituasjon og egne erfaringer jobber hun tematisk med problemstillinger knyttet til kvinnelig identitet og seksualitet.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.