Hordaland kunstsenter

Tidligere

PLAKATER FRA ARKIVET 1969-2005

Plakat fra arkiv web

Hordaland kunstsenters første utstilling i det nyåpnede Prosjektrommet er utstillingen Plakater fra arkivet 1969-2005. Utstillingen består av et utvalg av institusjonens utstillingsplakater, og komplementerer det nystartede prosjektet Arkivhistorier.

Utstillingen gir et innblikk i Hordaland kunstsenters utstillingsarkiv, men utforsker også plakaten som medium. Utstillingsplakatens levetid er kortvarig. Den er gjerne utstyrt med datostempling, og etter arrangementet er ferdig tas den ned og kastes eller stues bort. Når vi nå henter plakatene frem igjen fra arkivet, befinner de seg i en ny kontekst. Heller enn å informere om institusjonens fremtid, blir plakatene en del av en retrospektiv undersøkelse med mål om å tydeliggjøre kunstsenterets identitet og historie.

Sett samlet kan plakatene gi et innblikk i plakatmediets og trykkekunstens historiske utvikling. Hver plakat i utstillingen vitner om institusjonens historie, så vel som tidens teknologi og trender.

Ingrid Rundberg og Mads Andersen, begge grafisk designere, er invitert til å reflektere rundt innholdet i utstillingen fra et samtidsperspektiv. I forkant av, og fortløpende under utstillingsperioden, vil de undersøke hvem som har designet de aktuelle plakatene. Gjennom denne prosessen ønsker de å avdekke det flyktige i grafisk design, sette søkelyset på den anonyme designeren og vise viktigheten av å dokumentere designprosessen. Undersøkelsen vil til slutt ta form av en publikasjon.

Rundberg tar en doktorgrad i design på KMD, Andersen arbeider som frilans grafisk designer, og sammen har de forlaget Madrid Publications.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.