Dominique Hurth, Jonas Ib F. H. Jensen, Ferdinand Krag, Learning Film Group (Ilya Budraitskis, Nikolay Oleynikov, Yevgeny Fiks, David Riff), Signe Lidén og Agnieszka Polska, kuratert av Frans Jacobi og Åse Løvgren.

Tidligere

THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF MATTER

APolska How The Work Is Done 12 2011 6.26minwww
Gruppeutstilling med verk av Dominique Hurth, Jonas Ib F. H. Jensen, Ferdinand Krag, Learning Film Group (Ilya Budraitskis, Nikolay Oleynikov, Yevgeny Fiks, David Riff), Signe Lidén og Agnieszka Polska, kuratert av Frans Jacobi og Åse Løvgren.

serien på fem utstillinger med eksterne kuratorer ved Hordaland kunstsenter i år, ønsker vi denne gangen velkommen til The Structure and Properties of Matter kuratert av Frans Jacobi og Åse Løvgren. Om utstillingen skriver de:

«Historien manifesteres på forskjellig vis både fysisk i landskapet og mer uhåndgripelig gjennom handle- og tenkemåter. Vår fortid setter spor som noen ganger er tydelige og uttalte, andre ganger bare vagt antydet.

Filosofen Walter Benjamin skrev i sin tekst Historiefilosofiske teser i 1940: «Det sanne bilde av fortiden flimrer forbi. Man kan bare fastholde fortiden som et bilde, som et øyeblikk lyser opp og avdekker sin betydning, og aldri mer viser seg.» I tråd med dette sitatet berører utstillingen The Structure and Properties of Matter hvilke metoder vi benytter for å forstå historiens gang og hvordan vi selv er skrevet inn i den. Den akademiske historieforskningen går via språket ved å begrepsliggjøre eller rasjonalisere historiske dokumenter. I utstillingen blir historiske dokumenter snarere forstått via bilder og materialer; bildet og materialiteten er det som i seg selv er reflekterende, og som fungerer som beholder for historiens meningsdannelse.

Det engelske ordet «matter» har tre betydninger: Fysisk materiale, det å ha betydning, eller en situasjon som er under betraktning. Ordet innebefatter dermed både materialet som universet er bygget opp av og de forskjellige situasjonene vi møter i vår hverdag som medborgere i et samfunn. Disse aspektene tas opp i kunstverkene i utstillingen, som forholder seg til en rekke historiske og sosiopolitiske hendelser ved å gjen-lese eller forflytte dem til en samtidig kontekst. Slik utvides beskrivelsen og fortolkningen av hendelsene kunstnerne tar for seg, forholdet mellom årsak og virkning kompliseres, og nye meningsrom oppstår. Verkene åpner opp for det uforutsette, ubevisste og ikke-lineære, og peker på mulige fremtidige narrativer. På forskjellig vis undersøker kunstnerne dermed tid, mulighetene for forandring og selve forandringens vesen.

Samtiden blir ofte beskrevet som post-politisk og post-historisk, det vil si en tid der politiske skillelinjer synes uklare og redusert til varemerker og der vår forståelse av historiens gang og globale hendelser er preget av umiddelbar og fragmentert informasjon. The Structure and Properties of Matter aktiverer historisk materiale i nåtiden for å utvide meningsrommet rundt vår forståelse av både fortiden og nåtiden, og er et forsøk på å se hva som skal til for å endre status quo.

Jonas Ib F. H. Jensens installasjon «Nye former som oppfinnelsen av det ukjente fordrer», består av en rekke objekter som sammen danner ansatsen til en uavklart kommunikasjon eller handling seg i mellom. Snarere enn å ta utgangspunkt i én utenforliggende referanse eller begivenhet har de gjenbrukte materialene i installasjonen spor av en fortid som ikke er uttalt eller entydig.

Filmen «How The Work is Done» av Agnieszka Polska er en visuell gjenfortelling av en hendelse ved Kunstakademiet i Krakow i 1956. Her gjenfortelles ikke hendelsesforløpet med et strengt forhold mellom bildenes tid og rom, men åpner opp for materialenes tilstedeværelse og magiske medvirkning.

Den tyske amatørflygeren Mathias Rust fløy i 1987 fra Finland og landet på den Røde Plass i Moskva, hovedstaden i daværende Sovjetunionen. Rapportene rundt hendelsen danner bakteppet for installasjonen «Failed Suprematist Futures» av Dominique Hurth, som gjennom et materielt/skulpturelt uttrykk tar for seg fly og flygning som metaforer.

Filmen «The Grenelle Agreements» av Learning Film Group (Ilya Budraitskis, Nikolay Oleynikov, Yevgeny Fiks og David Riff) undersøker hvordan en gruppe vanlige arbeidere i Moskva i dag forholder seg til sentrale begreper innenfor arbeiderbevegelsen, som streik og solidaritet, og forholdet mellom arbeid og fritid.

Animasjonen «Cold Plates» av Ferdinand Krag er knyttet til ideen om å definere en ny geologisk tidsalder – den antroposentriske tidsalder – hvor hele kloden preges av menneskelige aktiviteter i så stor grad at det radikalt endrer betingelsene for liv på planeten.

Som en del av utstillingen er det er også bestilt et performancearbeid av Signe Lidén, som tar utgangspunkt i to aktuelle fagforeningsbegivenheter i Norge. Denne  presenteres én gang i løpet av utstillingsperioden: lørdag 10. mai.»

 

----------

 

I forbindelse med utstillingen publiseres en nyskrevet tekst/monolog: «Dokumentet som (inn)grep» av teaterregissør og forfatter Tore Vagn Lid. Den blir gjort tilgjengelig i tekst- og lydformat på Hordaland kunstsenter, og digitalt på www.kunstsenter.no.

 

----------

 

OM KUNSTNERNE

Dominique Hurth (f. 1985, Frankrike) er kunstner og har nylig deltatt i gruppeutstillinger ved Palais de Tokyo, Paris; Fundacio Tapies, Barcelona; Villa Oppenheim – Museum Charlottenburg, Berlin; Tiroler Kunstpavillon, Innsbruck; LOOK 13 – Liverpool International Photography Festival; MAMO – Cité Radieuse, Marseille; dessuten har hun hatt separatutstillinger ved Souterrain Sammlung Hoffmann og clockwork gallery Berlin; Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck; levert et bestillingsverk til Ku’Damm, Berlin, og gjort en rekke forelesninger i Marseille, Rotterdam, Innsbruck, Paris og Berlin. Hun arbeidet med kunstnerisk utviklingsarbeid ved Jan Van Eyck Academie i 2010-11, var stipendiat ved Kuenstlerhaus Buchsenhausen i 2012-13, og gjestekunstner ved Triangle France og Can Xalant. Hennes første bok, language in the darkness of the world through inverse images, ble utgitt i 2012.  Fra 2014 er hun professor ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen.

Jonas Ib F.H. Jensen (f. 1979, Norge) er kunstner og arbeider med skulpturelle installasjoner. Han benytter ofte mekanikk og elektronikk for å sette objekter i bevegelse, slik at de skrus av og på, roterer, ruller, rister eller på annet vis aktiviseres. Han viser for tiden arbeider ved Sørlandets Kunstmuseum, og nylig også ved gruppeutstillingen Cold Current, Reggio Emilia, Italia. Han er utdannet ved Academy of Performing Arts i Praha, Tsjekkia, og har en MFA fra Kunsthøgskolen i Bergen. F.H. Jensen er medlem av kunstnergruppen Katla, og en del av studiofelleskapet S.O.M.A. – begge med tilholdssted i Bergen.

Ferdinand Krag (f. 1977, Danmark) er kunstner og skribent. Han ble uteksaminert fra kunstakademiet i København i 2006, var med på å etablere IMO-projects i samme by, og har stilt ut bl.a. ved ARKEN Museum for Moderne Kunst; M+R Gallery, London; Museum for Contemporary Art Kiasma, Helsingfors; Sitegalerie, Düsseldorf; Scion Space, Los Angeles; Galerie Susan Nielsen, Paris. Han bidrar dessuten som kritiker til www.kunstkritikk.no.

Learning Film Group (Ilya Budraitskis, Nikolay Oleynikov, Yevgeny Fiks og David Riff) ble grunnlagt i 2008, og er en skiftende konstellasjon av kunstnere, aktivister og intellektuelle basert i Moskva og St. Petersburg. Den tar i bruk film på et tilsvarende vis som Bertolt Brecht tok i bruk sine “lærestykker”: som en plattform for selvlæring og militante undersøkelser. Den opprinnelige gruppen bestod av kunstnerne Yevgeny Fiks og Nikolai Oleinikov, samt historiker Ilya Budraitskis, og dens første film gjenskapte krisekongressen for det Tsjekkoslovakiske kommunistpartiet i 1968. I sin andre film, The Grenelle Agreements, denne gangen med deltakelse fra David Riff, fortsatte gruppen med å undersøke innflytelsen fra Frankrikes fagforeningsavtaler i 1968, i diskusjon med de ansatte ved en nattklubb i Moskva. Begge filmene har blitt vist ved festivaler og utstillinger, så som European Studio, Central House of Artists 2009; Ostalgia, New Museum, New York, 2011; 4th Moscow Biennial of Contemporary Art, 2011.

Signe Lidén er en kunstner med base i Bergen. Hun har laget installasjonsserien Writings for the Resonances Network, og har samarbeider med Steve Rowell og Annesofie Norn om The Cold Coast Archive, en nettbasert utstilling som ble lansert ved the Centre for PostNatural History, Pittsburgh, og deltok i gruppeutstillingen This Is the Place ved KinoKino, Sandnes, som en del av KHiB-prosjektet Replace. Hun har produsert bestillingsverk for Kunsthall Oslo og Ny Musikk, Touch Radio og Inteferenze New Arts Festival, og er for tiden en av kuratorne for Lydhørt ved Lydgalleriet i Bergen.    

Agnieszka Polska (f. 1985, Polen) er en kunstner som arbeider primært med video, animasjon og foto. Hun er utdannet fra Kunstakademiet i Kraków og Universität der Künste, Berlin. Hun har stilt ut ved bl.a. Tate Modern (London, 2012), Berlinische Galerie (Berlin, 2012), Institute of Contemporary Arts (London, 2012), Center of Contemporary Art Zamek Ujazdowski (Warszawa, 2012), Bunkier Sztuki (Kraków, 2010); og deltatt i gruppeutstillinger ved Harris Lieberman Gallery (New York, 2012), Federica Schiavo Gallery (Roma, 2011), KunstWerke Center for Contemporary Art (Berlin, 2011), Zachęta National Art Gallery (Warsawa, 2009), Contemporary Art Museum (Minsk, 2009).

 

OM KURATORENE

Frans Jacobi er kunstner, hvis arbeider ofte utforsker de mørke strømningene i samtidens politikk. Hans PhD-prosjekt «The Aesthetics of Resistance» (Malmö Konstakademi/Lunds Universitet, 2012), tok for seg samtidens politiske aktivisme sett som, og gjennom, performance. For tiden er Jacobi professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i tidsbasert kunst/performance. Han har stilt ut og holdt performancer internasjonalt, ved blant annet Museum Friedricianum (Kassel), Hamburger Bahnhof (Berlin), Louisiana (København) og ISCP (New York). Jacobi har vært del av de kunstnerdrevene prosjektrommene INK og Globe, begge i København, og co-kuratert flere utstillinger, blant annet ‘Disneyland After Dark’, Uppsala Kunstmuseum (Sverige) og Kunstamt Bethanien (Berlin).

Åse Løvgren er kunstner og kurator. Uten å legge vekt på ett spesifikt medium, en metode eller rammeverk for sin kunstneriske produksjon, diskuterer hun kunstnerens og kulturprodusentens rolle i vår samtid.  Hun var kurator ved Landmark, Bergen Kunsthall (2010-2013) der hun var ansvarlig for et omfattende program av utstillinger, filmvisninger, performancer og konserter. Sammen med billedkunstner og kurator Karolin Tampere startet hun samarbeidet Rakett i 2003, som er en plattform for ulike aktiviteter, fra kuratorisk praksis til diskursive kunstneriske samarbeid. Løvgren er i redaksjonsrådet til Billedkunst og hadde nylig et gjesteopphold ved National Centre for Contemporary Art i Moskva, der hun holdt en presentasjon ved Samtidskunstmuseet i Moskva (MMOMA).

 

----------

Denne utstillingen er støttet av BKH-stipend fra Hordaland kunstsenter.

----------

Hordaland kunstsenters utstillingsprogram i 2014 er i sin helhet skapt av eksterne kuratorer. I år produserer vi fem nye utstillinger, flere med nye verk. De inviterte kuratorene står fritt til å velge hvordan de ønsker å løse oppgaven med å skape en utstilling for Hordaland kunstsenter – med dets spesifikke forutsetninger tilknyttet arkitektur, faglig profil, historie og økonomiske premisser.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har landets femten kunstsentre gått gjennom en endringsprosess der profesjonalisering har vært drevet fram av landets kunstnere. Denne prosessen har ført til at kuratorrollen også er blitt mer fremtredende og bør diskuteres aktivt. Utstillinger er blitt til større samarbeidsprosjekter med flere avsendere. I 2014 søker Hordaland kunstsenter å tydeliggjøre utstillingenes stemmer og stiller spørsmål om hvem som kan snakke gjennom institusjonen, og hvordan.

 

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-17:00
søndag12:00-17:00

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland
Kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har
Hordaland kunstsenter hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også er åpent for
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.