SIRI SKJERVE

Tidligere

AS WE EVOLVE

siri skjerve mars

Innerst inne i kroppen er lungene. Ytterst er huden, som pakker deg inn. Som brytes hver gang du puster. Hver gang du svetter. Hver gang du kommer så tett inntil en annen kropp at mellomrommet forsvinner. Skinn som puster, er som en åpen grense. Hud lagrer erfaringer. Den forteller historier om levd liv, aldring, sykdom, glede, ytre påvirkninger, geografi. Materialet hud forteller om livet og døden. Vissheten om at en dag er kroppen vår ikke en del av oss lenger. Et skinn uten kropp har en annen pust.

As We Evolve er Siri Skjerves første separatutstilling som åpner 25.mars.
For å overholde gjeldende restriksjoner for arrangement, blir det ikke en vernissage men utstillingen er åpen for besøkere hele dagen fra kl.11, med en markering for kunstneren kl.18.00.
Til utstillingen blir det publisert en katalog med tekster av Solveig Bøe (filosof og professor ved NTNU), Toril Redalen (kunstner, kurator og skribent) og Siri Skjerve.
AS WE EVOLVE
De siste årene har kunstneren undersøkt det konseptuelle potensialet i naturgarvet skinn som kunstnerisk materiale.
Skinn representerer både menneskets hud og dyret. Som et abjekt, en løsrevet del av oss selv. En påminnelse om vår egen opprinnelse, grense mot verden og vår forgjengelighet. Skinnet og huden visualiserer refleksjoner om oss mennesker sett fra avstand og tvingende tett på. Et visuelt språk som tilhører menneskekroppen, er kropp, og samtidig fremmedgjort.
Skinnene kommer i hovedsak fra Todalen, der Skjerve bor og jobber. Med oppvekst i Oslo og en kulturell bakgrunn der naturgarving og bearbeiding av skinn er en brutt tradisjon, utforsker hun materialet med et kontemporært utgangspunkt, der mennesket og menneskets forhold til naturen står sentralt.
På hvilken måte påvirkes den kunstneriske forskningen når det geografiske utgangspunktet endres?
«Fortellingene mine blandet seg med stemmen fra dette stedet. Fra denne bygda, disse fjellene, gjennom denne luften. Materialet ga meg språket og en sammenheng mellom min historie og stedets historie.»
Siri Skjerve er utdannet master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen (nå Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen). Hun har tidligere stilt ut ved blant andre Kunstbanken Hedmark kunstsenter, Østfold kunstsenter, Buskerud kunstsenter, KUBE, Trøndelag senter for samtidskunst og Hordaland kunstsenter. Hun er innkjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, til KODE. Skjerve har også vært prosjektleder for det midtnordiske samarbeidsprosjektet HUNGER, som over en periode på to år utforsket ulike former for erfaringsdeling av stedstilknyttet, internalisert håndkunnskap. https://siriskjerve.no/
Utstillingen har mottatt regionale prosjektmidler fra Kunstsentrene i Norge.

 

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag11:00-16:00
torsdag11:00-16:00
fredag11:00-16:00
lørdag11:00-16:00
søndag11:00-16:00