Duoutstilling med Rina Charlott Lindgren og Thomas Falstad. Separatutstilling med Martin Harkjerr Halse

Tidligere

DEEP MOLD

Invitasjon3
mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-16:00
torsdag12:00-16:00
fredag12:00-16:00
lørdag12:00-16:00
søndag12:00-16:00

Oppland kunstsenter åpner sitt utstillingsprogram i 2018 med to utstillingsåpninger lørdag 13. Januar klokken 14.00. Duoutstillingen Deep Mold med Rina Charlott Lindgren og Thomas Falstad, og separatutstilling med Martin Harkjerr Halse. Utstillingene utforsker muligheter innen skulptur, maleri og tegning, og rommer tematikk knyttet til indre- og ytre landskap, språklige prosesser, tid og mystikk.

 

 I den tyske renessansekunstneren Albrecht Dürer sitt kjente kobberstikk Melencolia fra 1513 figurerer en tredimensjonal femkantet form sentralt i bildet. Den samme mystiske gjenstanden er å finne i en av Rina Charlott Lindgrens nyere tegninger i grafitt. Denne referansen til den billedlige fremstillingen av en engels uutgrunnelige tankeverden kan fungere fint som et bakteppe for utstillingene som åpner ved Oppland kunstsenter lørdag 13. Januar 2018. Kunsten som et sted for logikken , så vel som det gåtefulle ved tilværelsen, regnestykket som ikke går opp. Brytningen mellom natur og kultur som skjer både i enkeltmennesket og i det globale storsamfunnet. Kunsten som reflekterer over seg selv som form, og som en historisk, samtidig, intellektuell, og emosjonell uttrykksform. 

 

Deep Mold, Rina Charlott Lindgren og Thomas Falstad 13.1.-18.2. 2018

Duoutstillingen ”Deep Mold” er et samarbeidsprosjekt mellom kunstnerne Rina Charlott Lindgren og Thomas Falstad som viser tematisk- og uttrykksmessig beslektede verk. Hver for seg er dette kunstnere som holder på å befeste sin posisjon innen det norske samtidskunstfeltet, og som er på et punkt der de har oppnådd anerkjennelse i form av gode kritikker, stipender, utstillinger og oppdrag.

Rina Charlott Lindgrens kunstnerskap preges av tradisjonelt akademisk håndverk i nitide tegninger. Tilstedeværelsen av motsetninger, som kaos og orden, polert og rå, naturlig og samtidig klinisk, er et karakteristisk for arbeidene. Ved å kombinere tegning med collage, funne gjenstander og skulpturelle elementer skaper hun verk som ligger i grenselandet mellom tegning, skulptur og installasjon.

www.rinalindgren.net

Thomas Falstad arbeider primært med maleri. Også Falstads verk innehar motsetninger i uttrykket, som hvordan noe kan være både monumentalt og skjørt på samme tid, hvordan det forfalne samtidig gir rom for vekst og hvordan noe dagligdags også kan ha noe opphøyet ved seg. Arbeidene tematiserer atelierets arkeologi; hvor tilstedeværelse og fysisk arbeid avdekker stadig nye mentale rom. Dette gjenspeiles i malerienes utforming som veksler mellom tykke opphopninger og utvaskede partier, figurative brokker og grumsete abstraksjoner. www.thomasfalstad.net

 

Martin Harkjerr Halse, separatutstilling i Glasskuben 13.1.-18.2.2018

Martin Harkjerr Halse er av en yngre generasjon kunstnere rom revitaliserer og reformulerer maleriet som medium. Han arbeider ofte med utforskninger av bestemte stilistiske motiver, hvor han veksler mellom ulike uttrykksformer. I en rytmisk, repeterende prosess beveger han seg fra tekst til maleri, fra maleri til fotografi, fra fotografi videre til video – og så tilbake igjen. Til utstillingen ved Oppland kunstsenter vil han presentere en ny serie av arbeider laget spesielt for utstillingsrommet Glasskuben.