Jan-Erik Beck, Marit Lyckander, Linda Spaun Hauglie, Jane Hupe

Tidligere

4 UTSTILLINGER PÅ ØKS: BECK, LYCKANDER, HAUGLIE, HUPE

BeckDUO2016

Jan-Erik Beck: Suture (skulptur/installasjon)
Marit Lyckander: Relieff av skulptur (skulptur/relieff)
Linda Spaun Hauglie: Jeg vever (tekstil)
Jane Hupe: Synlig/usynlig (maleri, collage og tegning) i Kafé ØKS

Jan-Erik Beck viser separatutstillingen Suture.
Jan-Erik Beck (1959) er utdannet ved Granum Kunstfagskole i Oslo og Kunstakademiet i Trondheim. Beck arbeider primært med tegning, skulptur og sammenstillinger av disse i installasjon. Han er innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd og har utført en rekke utsmykkingsoppdrag. Beck bor og har atelier i Moss.

”SUTURE” er en installasjon i hvilken, der inngår flere kvaliteter. Spor eller tegn på en plutselig, uventet hendelse og en urovekkende angivelse av veien til innsikt og konsekvenser av dette. Tematikken er ”forløp” beskrevet konkret og brukt i overført betydning, hvor relasjoner mennesker imellom beskrives på ulike måter. Her inngår billedgjøring av strategi, forhold mellom vilje, evne og konsekvens og sist, men ikke minst tap av perspektiver. Jeg hevder ikke at logikken hersker her, men baserer meg på bruk av fornemmelse underveis og idet endelige uttrykket.

www.janerikbeck.no

Marit Lyckander viser separatutstillingen Relieff av skulptur
Marit Lyckander (1954) er billedhugger/skulptør. Hun er født i Oslo, bor og arbeider i Høysand i Skjeberg. Lyckander er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Statens Håndtverks- og Kunstindustri skole, Lyckander har utført en rekke utsmykningsoppdrag, og har hatt flere separat- og gruppeutstillinger. Hun er innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd og Østfold fylkeskommune.

Utstillingen Lyckander viser i Østfold kunstsenter har hun kalt Relieff av skulptur. Det er fabuleringer i relieff av tidligere skulpturer. Relieffene er støpt i materialene aluminium og bronse med en enkel og direkte støpeteknikk; sandstøp.

Lyckanders skulpturer kan gjenkjennes i serier med titler som:
”Bølger”, ”Komme over”, ”Veien”, ”Bærende”, ”Gjennom”, ”Inn”, ”Helt i” og ”Inntil”.
I ettertid kan en forstå at disse seriene som hver inneholder mange skulpturer nummerert i romertall, viser til vanskeligheter og utfordringer en kan møte på gjennom livet.
På utstillingen har hun tatt med eldre og mindre skulpturer fra noen av de ulike seriene som henviser til relieffene. Disse arbeidene er i materialene tre, stein og støpejern.
Stein har i hovedsak vært hennes skulpturmateriale. Skulpturene er ofte relatert til Lyckanders egen kropp og er av den grunn av en viss størrelse.

På utsiden av Østfold kunstsenter har Lyckander plassert en litt større steinskulptur som var den aller første skulpturen med tittelen ”Gjennom” fra 1985.

www.maritlyckander.no

Linda Spaun Hauglie viser separatutstillingen Jeg vever
Linda Spaun Hauglie (1982) bor og har atelier i Fredrikstad. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og Høyskolen i Oslo. Hauglie har mottatt Statens kunstnerstipend flere ganger, og hun har deltatt i flere kollektiv- og separatutstillinger. Hauglie er blandt annet medlem i NK, NBK og ØBK. Hun sitter som styremedlem i Østfold kunstsenter, Fredrikstad kommunes innkjøpskomité og regional innstillingskomité for utstillingsstipend.

Utgangspunktet for Linda Spaun Hauglies arbeider består i kontrasten mellom det vevde og etterbehandling som til sammen utgjør en helhet. Hun benytter seg av tekstile teknikker som å veve, brette og farge. Den håndtverksmessige utførelsen og teknikken i arbeidet er viktig i hennes arbeider. Hauglie skriver: "Jeg har en grunnleggende interesse for å veve. Derfor har selve arbeidsprosessen en sentral rolle i hvordan jeg oppnår resultater. Jeg har alltid en plan og et bilde i hodet av hva jeg ønsker å få til når jeg begynner på et nytt verk, men det oppstår stadig noe uforutsett, og resultatet varierer alltid fra utgangspunktet. Hvert arbeid gir meg også ideer til mulige løsninger i neste verk, slik blir hvert arbeid begynnelsen på et nytt. Den lange prosessen i veven og etterbehandlingen gir rom for tanker og refleksjoner rundt arbeidet."

Kafé ØKS: Jane Hupe viser separatutstillingen Synlig/usynlig
Jane Hupe (1968) bor og arbeider i Sarpsborg. Hupe har vært elev av billedkunstenr Kåre Nordvik i 4 år, og hun har praktisert som kunstner i 30 år. Hun har hatt flere separatutstillinger og har deltatt i en rekke kollektivutstillinger, mottatt kulturstøtte fra Østfold fylkeskommune og arbeidsstipend fra Sarpsborg kommune.

Utstillingen Synlig/usynlig handler om tid, spor og avtrykk etter levd liv. Billedspråket er maleri, collage og tegning som befinner seg i skjæringspunktet mellom det narrative og det formalestetiske. Utstillingen har utgangspunkt i autentiske aviser og ukeblader fra andre verdenskrig. Papirmaterialet er destruert til fragmenter og fratatt sin opprinnelige betydning. De historiske papirbitene er vevet inn i en malerisk bunn og har sammen med tekniske grep gjenoppstått til nytt liv.

Ved å gjenbruke autentisk materiell tilføres en dimensjon av nærvær og virkelighet til billedflaten. Materialene representerer noe sant og ekte, noe vi kan gjenkjenne fra egne liv. Krigens dokumentariske innhold vibrerer mer og mindre usynliggjort i bakgrunnen i kraft av sin historiske representasjon. Ved å bruke de fysiske avtrykkene fra papirets nedbrytning og tid som del av det visuelle billedspråket, trekkes forbindelser Krigens dokumentariske innhold vibrerer mer og mindre usynliggjort i bakgrunnen i kraft av sin historiske representasjon. Ved å trekke forbindelser mellom fortid og nåtid søker Hupe å utviske skillet mellom «oss» og «dem». Særlig er hun opptatt av hvordan vi i dag forholder oss til mennesker som søker tilflukt fra krig, tortur og nød.

www.janehupe.com

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-16:00
torsdag12:00-16:00
fredag12:00-16:00
lørdag12:00-16:00
søndag12:00-16:00