Andrea Bakketun & Christian Tony Norum

Tidligere

BAKKETUN & NORUM - BAKLENGS INN I OKULARET

Baklengs inn i okularet b2000px

Utstillingen "Baklengs inn i okularet" er en flerdimensjonal installasjon, som er laget spesifikt til kunstsenterets lokaler. Installasjonen består av maleri med lyd, krystalliserte kjemikalier, video og optiske elementer. Arbeidene i utstillingen kan oppfattes kaleidoskopiske. De er mangefasetterte, og opererer i ulike tidsskalaer og rom på samme tid. For eksempel kan verkene zoome inn på de minste detaljer, men samtidig vise til mer universelle perspektiver. 

I sitt kunstneriske arbeid undersøker Andrea Bakketun og Christian Tony Norum sine omgivelser på en intuitiv måte. Kunstnerduoen tar inn over seg de arkitektoniske og fysiske kvalitetene ved et sted, så vel som reminisensen - svake minner - etter objekter, spor etter en personlig historie eller en historisk hendelse. Utstillingen maner frem flere lag med mentale bilder; portaler til det som er bakenforliggende og det underbevisste, der betrakteren selv blir ansvarlig for historieskrivingen.

Et okular er linsen i et optisk instrument. Denne linsen vender mot øyet som betrakter objektivet. Okularet fungerer som lupe og forstørrer det bildet som dannes i objektivets brennpunkt. Utstillingstittelen antyder således en dreining inn mot det personlige: mot sjelen, fantasien og det menneskelige indre. Samtidig refererer tittelen til det som blir forstørret av objektivet i en kikkert eller et mikroskop; det som er utenfor, men som subjektet - menneskets indre - må forholde seg til.

Om kunstnerne:

Bakketun & Norum har, ved siden av sine egne praksiser, arbeidet som en kunstnerduo siden 2012. Deres samarbeid danner et tredje uttrykk, der to vidtfavnende kunstnerskap kommer sammen og kolliderer. Bakketun & Norum har stilt ut og vist performancer blant annet ved Oslo Kunstforening, Kunstforeningen GL STRAND i København, UKS (Unge Kunstneres Samfund) i Oslo, Papay Gyro Nights Art Festival på Orknøyene og Cattle Depot Artist Village, Hong Kong. I 2015 vant de Sparebankstiftelsen DnB NORs kunststipend, med påfølgende soloutstilling på Oslo Kunstforening i januar 2018. 

"Baklengs inn i okularet" er kunstnerduoens andre separatutstilling i Norge. Utstillingen støttes av Statens utstillingsstipend.

/ ENGLISH /

"Baklengs inn i okularet” by Bakketun & Norum is a multi-dimensional installation made specifically for this exhibition space, consisting of painting, sound, crystallized chemicals, video and optical elements. Their work can be perceived in time and space as kaleidoscopic and multi-faceted. By zooming in on the smallest details, while simultaneously referring to more universal perspectives.

mandagStengt
tirsdagStengt
onsdag12:00-17:00
torsdag12:00-17:00
fredag12:00-17:00
lørdag12:00-16:00
søndag12:00-16:00