NYHETER

Agder Kunstsenter utlyser stilling som daglig leder i 60%, i et 1-årig vikariat17/04/2013

 

Vi søker en målrettet og samarbeidsorientert person med gode lederegenskaper.

Søknadsfrist 01. mai 2013

Agder Kunstsenter (AKS) er en selvstendig, regional informasjons og kompetanseinstitusjon for bildende kunst og kunsthåndverk og er medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge. Senteret har Agder som sitt primære virkeområde, og er lokalisert i Kristiansand kommune.
AKS ble opprettet i 1980 og er eid av Norske Billedkunstnere-Agder og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge. Senteret er organisert som en organisasjon med representantskap og styre. Våre tilskuddspartnere er Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Kunstsenteret ligger i Skippergata 24 i Kristiansand, midt i Kvadraturen og med Sørlandets Kunstmuseum som nærmeste nabo. Senteret har iløpet av det siste året fornyet gallerilokale, nettside og grafisk profil og endret 01 januar 2013 navn, fra Agder Kunstnersenter til Agder Kunstsenter.

AKS jobber med kunstprosjekter i offentlig rom og er KOROs kontaktorgan i Agder, driver fagutvikling og er et kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere. AKS driver gallerivirksomhet i egne lokaler og samarbeider med andre kunst og kulturinstitusjoner i regionen. AKS har vært, er og skal være synlig, aktiv og reflektert i den offentlige diskursen, på nett og i media.

Daglig leder har ansvar for daglig drift og er prosjektleder for AKS samlede aktivitet, herunder galleridrift. Daglig leder er senterets ansikt utad og deltar i regionale og nasjonale nettverk etter behov for å kunne ta initiativ til og tilby samarbeidsprosjekter.  Daglig leder har ansvar for å lede i samarbeid med styreleder. Nærmeste overordnede til daglig leder er styret i AKS. Utenom styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder. Daglig leder har ansvaret for forberedelse av styresaker og i samarbeid med styrets leder innkalle til styre og representanstskapsmøter.

Søkere må ha relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.  Det kreves god faglig kunnskap om samtidskunst og kjennskap til den norske kunstscenen, samt erfaring med økonomistyring, budsjett-, personal-, administrasjons- og formidlingsarbeid. Søker må beherske norsk, samt engelsk, skriftlig og muntlig. Det er også ønskelig med gode datakunnskaper, å kunne drifte nettsider, og ha et øye for bildehåndtering og grafisk design. Søker må ha evne til å tenke helhetlig og strategisk, samt å arbeide selvstendig.

Søknad skal inneholde presentasjon av søker (maks 2 sider), CV med referanser (maks 2 sider),

samlet maks 4 sider sendes elektronisk til post@agderkunst.no

Attester, kopier av bekreftede vitnemål og lignende tas med på et eventuelt intervju.

Intervjuer gjennomføres i løpet av mai. Opplæring vil bli gitt, fortrinnsvis i slutten av juni.

Daglig leder går ut i svangerskapspermisjon fra 01.august 2013.

Ønskes ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med

Styreleder Bjørn Aurebekk

bjorn.aurebekk@gmail.com

tlf: 91605022

 

eller

Daglig leder Ylve Thon

ylve@agderkunst.no

tlf: 47202742

 

Mer info om Agder Kunstsenter finnes på www.agderkunst.no

Ved forespørsel til enten styreleder eller daglig leder, mottar interesserte siste årsmelding med regnskap, vedtekter etc.

Tilbake til liste