NYHETER

Kunstnersenteret i Møre og Romsdal søker formidler/koordinator15/05/2013

Kunstnersenteret Møre og Romsdal ønsker å engasjere en formidler/ koordinator i 50% stilling i ett år fra 1. juli.

Vi ønsker oss en person med relevant kunstfaglig eller pedagogisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Å planlegge og gjennomføre formidlingsprosjekter i forbindelse med KMRs utstillinger

Planlegge og gjennomføre det kunstneriske sideprogrammet i samarbeid med daglig leder

Bistå daglig leder i prosjektutvikling og søknadsarbeid

Koordinere praktiske detaljer i forbindelse med utstillinger

Innhenting av varer til kommisjonsgalleriet

Ønsket oppstart: 1. juli

Varighet: 1 år

Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 31. mai

Søknad sendes daglig leder, Kristin Mandt Heim: kristin@kmrkunst.no

Nærmere info: v/ styreleder I. Harrang tlf. 97 17 14 44

www.kmrkunst.no

Tilbake til liste