NYHETER

Kunstsentrene i Norge støtter #kunstneraksjonen18/11/2013

Norske Billedkunstnere står bak aksjonen og oppfordrer alle visningsteder for kunst i hele landet å delta i #kunstneraksjonen tirsdag 19. november! Kunstsentrene støtter aksjonen og vil på ulike måter aksjonere tirsdag 19. november i tidsrommet kl 11:00-14:00. Aksjonsformen blant kunstsentrene vil blant annet være at noen sentre holder stengt, tildekking av verk i utstillingene og informasjonsspredning til publikum via nettsider/ facebook. [Følg aksjonen nasjonalt på TWITTER eller FACEBOOK.]

#kunstneraksjonen er en reaksjon på kuttet i kulturbudsjettforslaget for statsbudsjettet 2014. Kunstnerorganisasjonene har jobbet sammen og i tett dialog med politikerne i den nye regjeringen for å reversere forslaget. Fredag 15.november ble det bestemt at kuttene i stipend til etablerte kunstnere og seniorkunstnere ble reversert. Andre foreslåtte kutt står fremdeles og vil få konsekvenser for både kunstnere og organisasjoner i kunstfeltet. Aksjonen viser at kunstfeltet evner å samle seg for felles interesser. De fleste kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket vil delta i aksjonen med appeller i markeringen foran Stortinget og møte politikere og presse.

 

Arrangørene bak #kunstneraksjonen sier at

"Vi trenger å stå sammen og vise solidaritet med hverandre, for å oppnå de felles ambisjonene vi har om å sikre publikum tilgang til kunst av høy kvalitet over hele landet. Parolene er:
JA TIL KUNST
VI BYGGER NEDENFRA
MANGFOLD, FRIHET OG KVALITET
SATS PÅ KUNSTNERNE


Parolene er valgt for å favne bredt, og for å påpeke at uten kunstnerne har man ikke kunst. Gallerier og museer er avhenging av at kunstnerne blir satset på for at institusjonene skal ha det nødvendige innhold. Målene om høy kvalitet, rikt mangfold og frihet når man ved at kunst skapes autonomt. [..]

#kunstneraksjonen vil nå rette søkelyset på andre foreslåtte kutt og tendenser, som berører og får store konsekvenser for kunstnerne og institusjonenes mulighet til å vise sitt fulle potensiale og Norge som kulturnasjon, nasjonalt og internasjonalt. Det blir en landsomfattende markering med mål om å styrke kunstnernes vilkår i vår nye politiske virkelighet."

Støtt aksjonen ved å dokumentere din markering med mobil og bruk #kunstneraksjonen på Instagram, facebook og andre sosiale medier!

 

Tilbake til liste