NYHETER

Ledig engasjement som kurator på Telemark Kunstnsersenter20/04/2012

1-årig engasjement som kurator ved Telemark Kunstnersenter utlyses for 2013. Søknadsfrist 15. mai 2012.

Kuratoren er ansvarlig for 3 utstillingsperioder, den første med oppstart februar 2013, de to andre høsten 2013. Telemark Kunstnersenter vil opprettholde et skiftende fokus på billedkunst og kunsthåndverk, og stillingen som kurator i 2013 forutsetter et hovedfokus på billedkunst.


Til stillingen kreves det spesielt god innsikt i norsk og internasjonal samtidskunst, erfaring med kuratorarbeid og gode referanser. Det vil være særdeles viktig å kunne opprettholde tidsfrister, og at kuratoren evner å samarbeide med øvrig stab på TKS i perioder. Fleksibilitet vil være nødvendig.


Overnatting i et tilhørende anneks er mulig. Engasjementet lønnes etter avtale.

For utdypende informasjon kan du ta kontakt med: Ida M. T. Bringedal, utstillingsansvarlig ida@telemarkkunstnersenter.no tlf. 35 51 98 54

--------

OM TKS:
Telemark Kunstnersenter (TKS) er et informasjonssenter og en formidlingsinstitusjon av profesjonell billedkunst og kunsthåndverk i Telemark. Kunstnersenteret blir 30 år i 2013.
TKS drives av distriktsorganisasjonene til billedkunstnerne (Billedkunstnerne i Telemark – BiT) og kunsthåndverkere (Norske Kunsthåndverkere, Sør Norge – NK Sør). I Telemark er det i dag 120 organiserte, profesjonelle kunstnere tilknyttet kunstnersenteret.
TKS arrangerer om lag 15 kunstutstillinger årlig, herunder kuraterte hovedutstillinger med visuell kunst fra hele verden, ordningen med ”Månedens Kunstner” (kunstnere /kunsthåndverkere fra Telemark) , den populære ”Stipendutstillingen” , samt at vi har en rekke foredrag, workshops og seminarer . Dessuten har vi et gallerirom som til enhver tid viser utvalgte offentlige kunstprosjekt (utsmykking), som er en del av TKS sitt satsingsområde.

De fem kjerneområdene er som følger:
Kunstutstillinger 
Kunstprosjekter (utsmykking) 
Produksjon av utstillinger til Kulturskatten (Den kulturelle skolesekken i Telemark) 
Ulike aktiviteter for kunstnerne tilknyttet TKS, som kursing, oppdragsformidling og utstillinger 
Service rettet mot kommunen, fylkeskommunen og publikum forøvrig


Kunstnersenteret har også oversikt over, og formidler kontakt med, alle landets profesjonelle kunstnere gjennom et nasjonalt kontaktnett og billedarkiv. I alt er det 15 slike sentre som i all hovedsak er fordelt fylkesvis.


TKS teller 2,1 årsverk, som også omfatter utstillingskoordinator for Sørlandsutstillingen. Vi har også en ekstern kurator som jobber med hovedutstillingene.
Telemark Kunstnersenter holder til i det flott oppussede Norges Bank-bygget på Lie i Skien. Åpningstider er tirsdag – fredag 11-16, lørdager 12- 16. Fri entré. Les mer om TKS på www.telemarkkunstnersenter.no

Tilbake til liste