NYHETER

Ledig stilling: Daglig leder, Kunstsentrene i Norge14/10/2015

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. Kunstsentrene representerer også lokal og regional kompetanse i arbeidet med kunst i offentlige rom, og har gjennom mange år ervervet en sentral posisjon innenfor dette området.

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) ble etablert i 2010. Foreningens formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet gjennom kompetanse- og nettverksbygging.

KiN er på jakt etter en person med god kjennskap til det norske kunstfeltet. Foreningen ønsker en person som kan arbeide med stor selvstendighet, og som kan være en nøkkelperson i den videre utviklingen av Kunstsentrene i Norge.

KiN tilbyr en spennende stilling i et interessant fagmiljø, med gode utviklingsmuligheter.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være det sentrale bindeleddet mellom de regionale kunstsentrene
 • Representere og markedsføre Kunstsentrene i Norge utad
 • Oppfølging av KiNs strategiplan
 • Bidra til å øke profesjonaliteten i det kunstnerstyrte formidlingsnettverket
 • Hovedansvar for seminar og kurs for foreningens medlemmer – kunstfaglig og organisatorisk
 • Arbeide for kunstsentrenes interesser opp mot offentlige myndigheter, kunstnerorganisasjonene og andre samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kunstfaglig og administrativ kompetanse
 • God kjennskap til kunstfeltet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig arbeid både faglig og administrativt
 • Ryddig og strukturert
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner

Arbeidssted : Oslo

Stillingsprosent: 80%

Varighet: 1 år med mulighet for fast ansettelse

Lønn: Lønnstrinn 50-55 statens regulativ

Tiltredelse: 1. januar 2016

SØKNADSFRIST: 4. november 2015

Søknader med cv sendes til: kristin@mrkunst.no

Spørsmål angående stillingen kan rettes til styreleder Kristin Mandt Heim tlf: 91 82 98 67.

Stillingen lyses ut med forbehold om finansiering.

Tilbake til liste