NYHETER

Ledig stilling: daglig leder Telemark Kunstnersenter03/12/2013

 

2. gangs utlysning. Ny søknadsfrist er 28. februar 2014!

Vi søker ny daglig leder til 100 % stilling. Stillingen har et åremål på 4 år, med mulighet for ytterligere 4 år. Vi søker en leder som er resultat- og samarbeidsorientert, med evne til å forankre ideer, jobbe strategisk og tenke helhetlig.

Du vil jobbe med våre fem kjerneområder:

  • Kunstutstillinger.
  • Kunst i offentlige rom.
  • Utstillinger til Kulturskatten; Den kulturelle skolesekken i Telemark.
  • Aktiviteter for visuelle kunstnere i Telemark.
  • Service rettet mot kommuner, fylkeskommunen og publikum.

Ansvarsområder:
Daglig leder har ansvar for å utvikle den organisatoriske og faglige driften, skape et interessant program for Telemark kunstnersenter og være prosjektleder for aktivitetene i kunstnersenteret. Daglig leder skal være senterets ansikt utad og styrke kontakten mot regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Daglig leder forbereder saker til styremøter og rapporterer jevnlig til styret.

Ønskede kvalifikasjoner:
– Høyere kultur- eller samfunnsfaglig utdannelse. Gjerne utdannelse fra kultur- og prosjektledelse.
Annen relevant tverrfaglig bakgrunn kan vurderes i sammenheng med erfaring.
– Solid erfaring fra ledelse/ prosjektledelse, organisasjons- og utviklingsarbeid.
– God kunnskap om visuell samtidskunst og kjennskap til det norske kunst og kulturfeltet generelt.
– Erfaring med økonomistyring, administrasjons- og personalarbeid.
– Erfaring med formidlingsarbeid og publikumsutvikling.

Daglig leder vil bli ansatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner og sine visjoner for Telemark Kunstnersenter.

Lønn og betingelser etter avtale. Tiltredelse 1. august 2014.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med styreleder Hans Georg Andersen:
hgander@frisurf.no Tlf: 916 46 244

Søknad med presentasjon av søker og visjoner for TKS, og CV med referanser sendes helst elektronisk som vedlagt PDF til:hgander@frisurf.no , evt. i brevs form til: Hans Georg Andersen, Blekebakkveien 51 b, 3950 Brevik.

Nødvendige attester, vitnemål og lignende tas med på et eventuelt intervju.

om Telemark Kunstnersenter (TKS):
TKS ble stiftet i 1983 og er organisert som en forening med to medlemsorganisasjoner: Billedkunstnerne i Telemark (BiT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør). Drøyt hundre profesjonelle kunstnere i Telemark er tilknyttet kunstnersenteret. TKS er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst, og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge

TKS er et kompetansesenter for Telemark fylke. TKS driver fagutvikling, profilerer de drøyt 100 profesjonelle kunstnerne i Telemark, og formidler kuraterte utstillinger. TKS administrerer siden 2009 også den regionale kunstutstillingen Sørlandsutstillingen.

TKS skal være synlig, aktiv og reflektert i den offentlige diskursen gjennom kunstprosjekt og åpne programpunkter. Driften er prosjektbasert og aktiviteten er av skiftende form, lengde og intensitet, enten det er utstillinger, forelesninger eller konsulentoppdrag. De senere årene har TKS invitert eksterne kuratorer til å stå for deler av utstillingsvirksomheten. TKS er finansiert av Telemark fylkeskommune og Skien kommune, og har for tiden 2 ansatte.

Siste årsmelding for TKS med regnskap, vedtekter etc. finner du som pdf nederst på denne siden

Se hjemmeside for mer info om TKS.

 

 

Tilbake til liste