NYHETER

Ledig stilling: Koordinator for Kunstsentrene i Norge01/11/2012

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) ble etablert i 2010. Vårt formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet gjennom kompetanse- og nettverksbygging. Vi ansetter nå en koordinator i 80% stilling for å bidra til etableringen av KiNs sekretariat.

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. Kunstsentrene representerer også lokal kompetanse i forbindelse med kunst i offentlige rom, og er tildelt et ansvar fra det offentlige på dette feltet.

Vi er på jakt etter en person med god kjennskap til det norske kunstfeltet. Vi ønsker en person som kan arbeide med stor selvstendighet, og som kan være en nøkkelperson i utviklingen av Kunstsentrene i Norge. Stillingen er en ettårig prosjektstilling.

Vi tilbyr en spennende stilling i et interessant fagmiljø, med gode utviklingsmuligheter.

Arbeidsoppgaver:

 • Representere og markedsføre Kunstsentrene i Norge utad
 • Oppfølging av KiNs strategiplan 2012-16
 • Bidra til å øke profesjonaliteten i det kunstnerstyrte formidlingsnettverket
 • Hovedansvar for seminar og kurs for foreningens medlemmer – kunstfaglig og organisatorisk
 • Arbeide for kunstsentrenes interesser opp mot offentlige myndigheter, kunstnerorganisasjonene og andre samarbeidspartnere
 • Utvikle feltet kunst i offentlige rom

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kunstfaglig kompetanse
 • God kjennskap til feltet
 • Sterk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig arbeid både faglig og administrativt
 • Ryddig og strukturert
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner

Arbeidssted : Oslo

Stillingsprosent: 80%

Varighet: 1 år

Lønn: Lønnstrinn 50-55 statens regulativ

Tiltredelse: Snarest

SØKNADSFRIST: 23. november 2012

Intervjuer holdes i Oslo 4. desember 2012.

 

Søknader med cv sendes til: kristin@kmrkunst.no

 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse:

Styreleder Kristin Mandt Heim, tlf 91 82 98 67

Tilbake til liste