NYHETER

Ledig stilling som formidlingsansvarlig/utstillingsprodusent på Telemark Kunstnsersenter20/04/2012

Søknadsfrist 1. mai 2012.

Telemark Kunstnersenter (TKS) er en liten institusjon med primært tre ansatte som holder til i nyoppussede lokaler i Skien sentrum. Kunstnersenteret blir 30 år i 2013, og server 120 medlemmer (organiserte, visuelle kunstnere). De fem kjerneområdene er som følger:

Utstillinger Kunstprosjekter i offentlig rom (utsmykking) Kunstproduksjoner til Den kulturelle skolesekken / Kulturskatten i Telemark Ulike aktiviteter for kunstnerne tilknyttet TKS, som kursing, oppdragsformidling, seminar og workshops Service rettet mot kommunen, fylkeskommunen og publikum forøvrig
Arbeidsoppgaver for formidlings- og utstillingsansvarlig er montering og demontering av utstillinger, produksjon av pedagogisk materiell og workshop til utstillinger, samt formidling av utstillinger på huset. I tillegg har personen ansvar for produksjon av utstillinger til Den kulturelle skolesekken (DKS) og opplæring/oppfølging av kunstformidlere i DKS i samarbeid med Kulturskatten. TKS arrangerer om lag 15 kunstutstillinger årlig.


Stillingen krever alt fra praktisk arbeid med oppussing av lokaler til åpning av utstillinger, sekretærarbeid for kunstfaglige komiteer og skriving av mindre kunstfaglige tekster. Det jobbes tett med kunstnere, kurator og øvrige ansatte, og det forutsettes deltakelse i øvrige aktiviteter på huset som ikke ligger i stillingens hovedarbeidsområder.
Det forutsettes at den som tiltrer har høyere kunstfaglig kompetanse, evt. dokumenterbar lang erfaring og/eller utdanning innen formidling samt evne til å ha mange baller i lufta samtidig. TKS er spesielt på utkikk etter noen som har erfaring både med formidling av utstillinger og som produsent. Det kreves at den som tilsettes kan være tydelig, faglig og allsidig.
Arbeidstiden er p.t tre dager per uke i 60 % stilling. Men i hektiske perioder forventes det noe arbeid utover dette. Det arbeides for øvrig med å utvide stillingsandelen.
For mer informasjon om Den kulturelle skolesekken i Telemark, se www.kulturskatten.no


Søknad med CV sendes per post til daglig leder: Alice Enhuus v/ Telemark Kunstnersenter Liegata 8, 3717 Skien
For utdypende informasjon om stillingen, kontakt Ida M. T Bringedal på tlf. 35 51 98 54, e-post: ida@telemarkkunstnersenter.no

-------

De fem kjerneområdene er som følger:
Kunstutstillinger 
Kunstprosjekter (utsmykking) 
Produksjon av utstillinger til Kulturskatten (Den kulturelle skolesekken i Telemark) 
Ulike aktiviteter for kunstnerne tilknyttet TKS, som kursing, oppdragsformidling og utstillinger 
Service rettet mot kommunen, fylkeskommunen og publikum forøvrig
Kunstnersenteret har også oversikt over, og formidler kontakt med, alle landets profesjonelle kunstnere gjennom et nasjonalt kontaktnett og billedarkiv. I alt er det 15 slike sentre som i all hovedsak er fordelt fylkesvis.
TKS teller 2,1 årsverk, som også omfatter utstillingskoordinator for Sørlandsutstillingen. Vi har også en ekstern kurator som jobber med hovedutstillingene.
Telemark Kunstnersenter holder til i det flott oppussede Norges Bank-bygget på Lie i Skien. Åpningstider er tirsdag – fredag 11-16, lørdager 12- 16. Fri entré. Les mer om TKS på www.telemarkkunstnersenter.no

Tilbake til liste