NYHETER

Ledig vikariat : Daglig leder i Kunstsentrene i Norge 10/04/2014

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) søker en vikar for vår daglige leder som går ut i fødselspermisjon. Vikariatet varer fra 18. august 2014 – 1.februar 2015, med mulighet for forlengelse til 14. august. KiN ble etablert i 2010. Vårt formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet gjennom kompetanse- og nettverksbygging.

Vi er på jakt etter en person med god kjennskap til det norske kunstfeltet generelt og kunstsentrene spesielt. Vi ønsker en person som kan arbeide med stor selvstendighet og være med på den videre utviklingen av organisasjonen.

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. Kunstsentrene representerer også lokal kompetanse i forbindelse med kunst i offentlige rom, og er tildelt et ansvar fra det offentlige på dette feltet.

Vi tilbyr en spennende stilling i et interessant fagmiljø.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Representere og markedsføre Kunstsentrene i Norge utad

 • Arbeide for kunstsentrenes interesser opp mot offentlige myndigheter, kunstnerorganisasjonene og andre samarbeidspartnere

 • Oppfølging av KiNs strategiplan 2012-16

 • Bidra til å øke profesjonaliteten i det kunstnerstyrte formidlingsnettverket

 • Ansvar for seminar og kurs for foreningens medlemmer – kunstfaglig og organisatorisk

 • Utvikle feltet kunst i offentlige rom

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kunstfaglig kompetanse

 • God kjennskap til kunstfeltet

 • Sterk skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • Evne til selvstendig arbeid både faglig og administrativt

 • Ryddig og strukturert

 • Fleksibel

 • Gode samarbeidsevner

 

Arbeidssted : Oslo og omegn

Stillingsprosent: 80%

Opplæring vil foregå i uke 25 og 26 (16.-28.juni).

Vikariatets varighet blir fra 18. august 2014 – 1.februar 2015, med mulighet for forlengelse.

Lønn: etter avtale

 

SØKNADSFRIST: 30. april 2014

Søknader med cv sendes til: post@kunstsentrene.no

Spørsmål angående stillingen kan rettes til

daglig leder Mona Klubben tlf: 95 72 14 17 eller

styreleder Kristin Mandt Heim tlf: 91 15 80 84 / 91 82 98 67.

Tilbake til liste