NYHETER

Mona Klubben ansatt som koordinator for Kunstsentrene i Norge03/01/2013

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge har ansatt Mona Klubben i et ettårs engasjement som ny koordinator for foreningen. Hun tiltrer 1. februar 2013, og skal arbeide for å styrke og synliggjøre Norges 15 kunstsentre. Sekretariatet vil være basert i Oslo.

Etableringen av et sekretariat vil være et viktig skritt på veien videre for å styrke de regionale kunstsentrene. Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) ble etablert i 2010 og er et nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner fordelt fylkesvis. Foreningens formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet gjennom kompetanse- og nettverksbygging.

Mona Klubben (f. 1980) er utdannet kunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og holder i tillegg på å ferdigstille en mastergrad i kulturadministrasjon ved Høgskolen i Telemark. Hun har tidligere vært prosjektkoordinator for Oslo Open, og kommer nå fra en stilling som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Bø kommune.

Om innholdet i stillingen sier hun:

- Jeg ser veldig frem til å jobbe med organisering på kunstfeltet på et så høgt nivå. Det er en unik mulighet til å arbeide med utvikling av organisasjonsformer på kunstfeltet. Utgangspunktet mitt er å organisere etableringen av sekretariatet som et prosjekt, slik at utviklingen skjer i tråd med de ulike partene sine behov og ønsker. Jeg håper å kunne tilføre noen ideer som kan hente enda mer ut av potensialet som ligger i et sterkere samarbeid mellom kunstsentrene.

Tilbake til liste