NYHETER

Nasjonalmuseet tilbyr kompetansehevende kurs til ansatte i kunstsentrene26/05/2014

Å delta i nettverk er viktig- blant annet for å dra veksel på erfaringer og ressurser. Kunstsentrene i Norge startet et samarbeid med Nasjonalmuseet sist høst om kompetansehevende tiltak. Nå er deres kursprogram klart!

Kurstilbudet er basert på tilbakemeldinger fra kunstsentrene om hvilke områder det er behov- og ønsker om å utvikle.

 

HVORDAN LESE OG FORSTÅ DITT PUBLIKUM - NB! Det er kun 6 plasser igjen på
dette kurset!
13. juni 2014 Kl. 10-16

Stemmebruk, kroppsspråk, publikumskontakt og publikumsrespons.

Kurset er rettet mot deg som er formidler innen Nasjonalmuseets nasjonale skole- og gallerinettverk. Denne dagen kan du lære deg mer om hvordan du kan bruke stemme, kropp og blikk for å oppnå god kontakt med publikum. Seminaret skal gi økt kunnskap om hvordan både fysiske, psykologiske og pedagogiske grep kan brukes for å engasjere, og respondere på, ditt publikum. På kurset vil du møte både en psykolog, en skuespiller og en pedagog som vi snakke om og holde workshop om redskaper for å tolke publikum ved første møte og ta vare på responsen de gir. Påmelding fra

---------

UTSTILLINGSDESIGN
24. oktober 2014. Kl. 10-13.

Utstillingsdesign – hva og hvordan?
For deg som er interessert i hvordan utformingen av en utstillings fysiske miljø og bruk av utvalgte virkemidler kan skape publikumsopplevelser og bygge opp under møter med kunst.
Påmelding fra 4.6.2014.
---------

KURATERING AV UTSTILLINGER
12. september 2014. Kl.10-13.

Hva er kuratering? Hvordan kan vi beskrive kuratorens oppgave og hvilken kompetanse kreves?
Kuratorens tilstedeværelse har blitt mer tydelig de siste 10-20 årene. Kuratoren iscenesetter utstillinger og fremhever og identifiserer noe som kunst. Hvordan skapes konseptet  til en utstilling? Arbeidet baserer seg blant annet på faglig kompetanse i tillegg til utstillingsestetiske prinsipper og erfaringer, i samspill med institusjonens overordnede rolle. Kuratoren arbeider med ulike prinsipper hvor stilhistorie, kunsthistorie og kunstteori er noen parametre for konteksten i en utstiling. Andre kan arbeide etter helt andre parametre og gjerne bryte med det tradisjonelle.
Påmelding fra 4.6.2014.
---------

FORMIDLING - MÅL OG METODER
Fredag 10. april 2015.

Formidlers oppgave i forberedelsene til utstillingsproduksjon. Hvordan arbeide sammen med kurator og andre fagfolk i prosjektgruppen.
Formidling er leddet mellom det kunstfaglige, forskningen og museet og publikum. Formidleren skal være med å gjøre utstillingen spennende, relevant og lærerik. Publikum skal helst både bli inspirert, tenke noen nye tanker, spørre seg noen spørsmål og selv utfolde seg kreativt. Det skal være noe for alle aldre og alle typer. Vi skal lage, leke, lære, tenke og sanse.
Påmelding vil bli bli mulig fra september 2014. Følg med på denne siden.
---------

HJELP, VI HAR KUNSTSAMLING!
6. februar 2015.

Hvordan kan man best ivareta og utvikle en samling? Temaer som registrering, konservering og magasinering. Hvordan skal en samling utvikles?
En av de store internasjonalt godkjente museologiske arbeidsoppgavene er å samle inn materiale og gjenstander og ta vare på og konservere dem. En annen viktig oppgave er å skaffe opplysninger om gjenstandenes praktiske, sosiale og kulturelle funksjoner. Dette er noen av museenes hovedoppgaver og er også de som er minst synlige for publikum.
Påmelding vil bli bli mulig fra september 2014. Følg med på denne siden.
---------

Hele kursprogrammet og link til påmelding finner du HER.

Tilbake til liste