NYHETER

Nordnorsk kunstnersenter søker daglig leder 21/10/2013

NNKS søker ny daglig leder i en stilling som byr på muligheten til å være en av premissleverandørene for kunstfeltet i Nord-Norge. Vi søker en person med gode lederegenskaper og erfaring med personalansvar, budsjett-, regnskaps- og administrativt arbeid. God kjennskap til samtidskunstfeltet og erfaring fra kulturproduksjon er en forutsetning. Daglig leder er underlagt Nordnorsk kunstnersenters styre. Stillingen er på åremål med 4 års varighet med mulighet for forlengelse.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) er knutepunktinstitusjon med ansvar for formidling av samtidig billedkunst og kunsthåndverk i de tre nordligste fylkene. Primære virksomhetsområder er utstillinger i eget galleri, formidlingsprogram innenfor den kulturelle skolesekken, kunstsalg og driften av Kunstnerhuset i Lofoten (tilbyr arbeidsopphold for kunstnere). NNKS har lokaler ved Torget i Svolvær med galleri (160 m² og ca 8 utstillingsperioder i året) og en stor og velassortert kunstbutikk. NNKS initierer også kunstprosjekter utenfor eget galleri i samarbeid med andre institusjoner. Siden 2009 har NNKS hatt det overordnede ansvaret for Lofoten International Art Festival (LIAF). NNKS har 9 årsverk fordelt på 11 ansatte, og har sin hovedfinansiering fra Kulturdepartementet og gjennom den Nordnorske kulturavtalen. NNKS er kunstnerstyrt, eid av Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN).


Arbeidsoppgaver
- Ansvar for daglig drift, økonomistyring og personal
- Ansvar for årlige søknader til KUD samt prosjektsøknader
- Videreutvikling av LIAF som medlem av festivalens autonome
styringsgruppe
- Overordnet ansvar for Kunstnerhuset i Lofoten
- Nettverksbygging og profilering av kunstnersenteret regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Stillingskrav
- Ledererfaring
- Kompetanse på økonomisk styring
- Gode organisatoriske evner
- God kjennskap til samtidskunstfeltet
- Erfaring fra kulturproduksjon

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
- Kunstfaglig utdannelse
- Evne til å vise tillitt til sine ansatte
- Være en god representant for NNKS i formelle og uformelle sammenhenger
- Evne til å tenke visjonært
- Høy arbeidskapasitet

Vi kan tilby
- Å lede en vital institusjon i stadig utvikling
- En arbeidsplass i et nærmiljø med et aktivt kunst- og kulturmiljø og unike naturomgivelser
- Et godt arbeidsmiljø i nye kontorlokaler ved Torget i Svolvær tilknyttet Lofoten kulturhus
- Gode lønnsvilkår etter avtale

Stillingsprosent: 100 %
Søknadsfrist: 1. november 2013
Tiltredelse: snarest etter den 1. januar 2014

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med nåværende daglig leder, Harold Hesten, tlf 456 03 036 / e-post: harold@nnks.no eller styrets leder Dag E. Nyberg, tlf 472 79 076 / e-post: dag@dagnyberg.com.

Søknad med CV, referanser og relevante attester sendes til Nordnorsk kunstnersenter, Postboks 285, 8301 Svolvær eller til post@nnks.no.

Tilbake til liste