NYHETER

Ny daglig leder på Trøndelag Senter for Samtidskunst 06/03/2013

Randi Martine Brockmann er fra 1. mars 2013 ansatt i et åremål på tre år som daglig leder. Hun har frem til i dag vært engasjert i et år som daglig leder i 60% stilling på TSSK.

I alt var det 7 søknader til stillingen, av dem flere godt kvalifiserte søkere. Randi Martine Brockmann ble innstilt som nummer 1 og styret er meget fornøyd med at hun takket ja til stillingen. Vi er samtidig glad for å kunne tilby en økning i stillingsprosent på 20% etter en bevilgningsøkning fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2013. Daglig leder ved TSSK har nå 80% stilling. 
 
Som produsent har Randi Martine en sammensatt kunstfaglig kompetanse og har gjennom mange år arbeidet praktisk med ulike kunstneriske prosjekter og prosesser. Hun har bred erfaring fra blant annet Kulturbyrået Mesén i arbeid med ulike kunstarenaer, formater og strategier. Kvalitetssikring av produksjoner i tett dialog med kunstnere, initiering og arbeid med publikumstiltak og tilrettelegging av ulike samarbeidsformer kan nevnes som viktig erfaring hun besitter. Dette er viktige faktorer i avgjørelsen for valget av Randi Martine Brockmann.
 
Som kunstnerinitiert og drevet visningsrom etablert i 1976 skal TSSK fortsatt ivareta og utvikle kunstnerstyrt formidling av samtidskunst. Randi Martine vil jobbe i tett samarbeid med kunstfaglig råd, som skal planlegge og iverksette kunstnerisk produksjon de kommende tre årene.
 
Vi arbeider videre med TSSK som et sosialt sted for kunnskapsproduksjon – et møtested for å utforske kunst og kunstneriske strategier. Vi har også nylig engasjert formidlere som skal tilrettelegge for ulike tilbud og være tilgjengelige for publikum under samtlige utstillinger.
Den muligheten kunstnerne har for å søke utstillingsplass på TSSK er viktig – behovet for ulike visningsrom og programstrategier er viktig for feltet. Samtidig vil vi fortsette å tilrettelegge for samarbeid med aktører som Kunstakademiet i Trondheim, Trøndelagsutstillingen og Meta.Morf - Biennalen for kunst og ny teknologi m.fl.
 
Etter å ha fungert som kontorleder siden 1. april 2012 har Anita Björklund fått fast ansettelse i stillingen fra 1. januar 2013.
 
Styret ved TSSK er fornøyd med at personalsituasjonen nå er avklart og at vi sammen står godt rustet i møtet med senteret ulike oppgaver.
 
Trondheim 1/3 2013
På vegne av styret                                                 
Eva M. Grendahl
Styreleder
Ann Cathrin Hertling
Nestleder

Tilbake til liste