NYHETER

Ny daglig leder ved Kunstnersenteret i Oppland08/10/2012

Kunstnersenteret i Oppland (KIO) har tilsatt Eli Kongssund som daglig leder. 

Eli har sin utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), hvor hun i 1987 oppnådde innstilling for sin diplomoppgave og i 1989 tok hovedfag i vev. Videre har hun praktisk-pedagogisk utdanning (2004) og konsulentkurs fra Utsmykkingsfondet (2005) ( KORO, Kunst i offentlig rom). Hun er født i 1963.

Det er få som kjenner Kunstnersenterets virksomhet slik som Eli Kongssund, da hun den siste tiden har vært engasjert som daglig leder i vikariat. Som kunstner har hun vært involvert og engasjert i en rekke av senterets aktiviteter. Men hun er heller ikke ukjent med å administrere kunstnersenteret. Nå er hun tilsatt i et åremål på 4 år og hun går til oppgaven med stort engasjement.

Tilbake til liste