NYHETER

Ny forskrift om statens stipend og garantiinntekter er vedtatt12/08/2013

 

Den 24. juni ble Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere vedtatt endret. Formålet er å lage fleksible ordninger som kommer flere kunstnere til gode.

- Vi ønsker et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendordningene må fungere slik at flest mulig kunstnere har reell mulighet til å få stipend samtidig som de har økonomisk forutsigbarhet, sier kulturminister Hadia Tajik.

Forskriften innfører to nye stipendordninger for henholdsvis etablerte kunstnere og seniorkunstnere, som skal erstatte garantiinntekten (GI) etter hvert som denne fases ut. De nye stipendene har en varighet på 10 år, med mulighet for fornyelse i ytterligere 10 år. Regelverket for de nye stipendene legger til rette for at mottakerne skal kunne leve av den kunstneriske virksomheten sin, bl.a. ved at det ikke innføres avkortingsregler som gjør det ugunstig å ha egeninntekter. Forskriften er ellers forenklet og tilpasset den eletroniske søknadsbehandlingen som Kulturrådet snart skal innføre.

Forskriftsendringen har vært på høring i kunstnerorganisasjonene og innspill fra organisasjonene danner et viktig grunnlag for stipendordningene som nå innføres.

Løkenutvalget (2008) foreslo en utfasing av garantiinntekstordningen. Omdanningen av stipend- og garantiinntektsordningene ble varslet i stortingsmeldingen om visuell kunst, som Stortinget har sluttet seg til. Les mer hos: kulturdepartementet

Tilbake til liste