NYHETER

Nyansettelser ved Trøndelag senter for samtidskunst14/02/2012

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har foretatt en omstrukturering, der stillingen som daglig leder deles opp i en 60%-stilling som daglig leder/produsent og en 50%-stilling som kontorleder. Begge stillingene er nå besatt i midlertidige engasjement. 

 

Randi Martine Brockmann er ansatt som daglig leder/produsent fra 5. mars til utgangen av 2012, mens Anita Björklund er engasjert i stillingen som kontorleder fra 1. april til november.

Randi Martine Brockmann har tidligere vært leder for Kulturbyrået Meséns avdeling Trondheim, og jobbet i ulike engasjement som rådgiver, konsulent og koordinator på kulturfeltet.

Anita Björklund har tidligere vært direktør ved Finsk-norsk kulturinstitutt, produsent for Trøndelagsutstillingen og prosjektkoordinator for Trondheim Open.

Styret i Kunstsentrene i Norge ønsker begge velkommen!

Tilbake til liste