NYHETER

Nye websider!07/07/2011

Fra september 2011 er Landsforeningen Kunstsentrene i Norge på nett! På denne fellessiden for alle norges kunstsentre finnes informasjon om utstillinger og formidlingstiltak i hele Norge i en oversiktlig kalender, samt informasjon fra den felles Landsforeningen Kunstsentrene i Norge. 

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge et nettverk kunstnerdrevne formidlingsinstitusjoner i Norge. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, og de har siden midten av 1970-tallet vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. I tillegg utfører vi oppgaver på vegne av offentligheten knyttet til kunstfeltet, slik som å oppnevne kunstkonsulenter til kunst i offentlige rom-prosjekter og være sekretariat for Statens utstillingsstipend.

Tilbake til liste