NYHETER

Open call til offentlig kunstprosjekt11/12/2014

Invitasjon til kunstnere og kunsthåndverkere at delta i åpen prekvalifisering til kunstprosjekt ved Fagerholt skole i Kristiansand.

Kristiansand kommune bygger ny barneskole i bydelen Fagerholt nord-øst for sentrum av Kristiansand, Skolen er en kommunal barneskole, og beliggenheten ligger vakkert til med natur og turterreng tett innpå. Fagerholt skole bygges i 2 etasjer. Undervisningsbygget blir på ca BTA 5000 m2 og gymsalen på ca BTA 350m2. Skolen vil romme 500 elever av ulik etnisk bakgrunn og vil ha ca 60 ansatte.Nærmiljøet benytter i stor grad skolens eksisterende muligheter i uteområdet, og vil utenom skoletid få tilgang til skolens nye gymsal.Fagerholt skole blir en fremtidsrettet storskole, og bygges som passivhus

Byggeperiode blir januar 2015- sommer 2016.

Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2016.

Formålet med prekvalifiseringen er å finne kandidater til direkteoppdrag

 

Kunstens målsetting:

Kunstprosjektet skal være en inngangsport til et meningsfullt møte med visuell kultur og et utgangspunkt for skapende arbeid og inspirasjon.

Grunnformsproblematikken kan være stikkord som et samlende grep for kunstprosjektet, der læring, kunnskap,lek og fysisk kontakt med kunst vil kunne bygge en faglig grunnmur for form-og komposisjonsforståelse.

Kunstutvalget ser muligheter for både to-og tredimensjonale løsninger.

Det kan muligens være aktuellt med integrert eller delvis integrert kunst.

Kunstutvalget stiller seg åpen til at dagens kunstbegrep spenner over et bredt spekter av genrer og uttrykksformer som kan belyse den aktuelle problemstillingen.

Ramme for kunstprosjektet er kr 1 177 500,-Prosjektet støttes av KORO

 

Valg av sted for kunst:

Kunstutvalget har kommet fram til at foajé/vestibyle ved hovedinngang

som også omfatter området rundt Sfo og gymsal, samt trapperom mot

bibliotek i andre etasje vil kunne gi kunsten best betingelser.

Utendørs ved hovedinngang kan også bli aktuellt.

Foajé er på ca 120m2 og trapp/gang til andre etasje er ca 90m2.

Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Amtedal og Hansen AS

Kunstfaglig prosjektleder: Elin Østrådal

Kunstutvalget ønsker i første omgang henvendelser fra billedkunstnere/

kunsthåndverkere med en begrunnet interesse, ingen konkrete forslag til løsninger i det innsendte materialet.

 

Presentasjonen skal være på maks 10 sider og den skal inneholde en kort tekst om motivasjonen for deltagelse, cv samt tidligere relevante arbeider. Papir eller cd presentasjon er valgfritt.

 

Ønskes materialet i retur må porto vedlegges.

Presentasjonen merkes " Fagerholt skole" og sendes til:

Elin Østrådal, Grimsvollen 11, 4616 Kristiansand

For spørsmål: Mobil 908 91 527/ E-post: clayelin@hotmail.com

Svarfrist for innsendt materiale: 07.01.2015

Tilbake til liste