NYHETER

Presentasjon av utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi16/02/2015

Trøndelag Senter for Samtidskunst inviterer i samarbeid med Kunstsentrene i Norge til en presentasjon av Kulturdepartementets rapport Kunstens autonomi og kunstens økonomi tirsdag 24. februar.

Trøndelag Senter for Samtidskunst inviterer i samarbeid med Kunstsentrene i Norge til en presentasjon av Kulturdepartementets rapport Kunstens autonomi og kunstens økonomi tirsdag 24. februar kl. 18.00-19.30. Leder av utredningsarbeidet, Vigdis Moe Skarstein, vil selv presentere rapportens innhold, og fokuserer i denne gjennomgangen på status og tiltak for det visuelle feltet.

NB!! Arrangementet er grunnet utstilling på TSSK lagt til Seminarrommet i 3 etg. Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Innherredsveien 7, Inngang A.
Enkel bevertning.

Rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi ble publisert 28.01. 2015 og finnes som nedlastbar pdf på KuDs nettside https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rapport-kunstens-autonomi-og-kunstens-okonomi/id2364099 Rapporten er på åpen høring frem til 08.05 2015.


”Utgreiinga skal bidra til å utvikle ein kunstnarpolitikk med meir merksemd mot etterspurnad og næringspotensiale. Regjeringa ynskjer ei breiare finansiering av kulturlivet og meir entreprenørskap i kultursektoren. Samstundes er det å yte offentleg støtte til smale kunstuttrykk ei viktig investering i ny og annleis tenking som utviklar samfunnet og gjer det rikare, seier kulturminister Thorhild Widvey. Ho vonar utgreiinga vil gje viktige bidrag til fornying av kunstnarpolitikken slik at fleire kan leve av kunst som næring. ” (Sitat fra KuDs pressemelding, 28.01.2015)


Tilbake til liste