NYHETER

Randi Thommessen ansatt som vikar for daglig leder ved Agder Kunstsenter25/06/2013

 

Pressemelding fra Agder Kunstsenter 19.06.2013

Randi Thommessen er ansatt som vikar for daglig leder ved Agder Kunstsenter. Thommessen har vært en tydelig aktør på kunstfeltet i flere år og har en solid bakgrunn for stillingen. Thommessen tiltrer 1 august 2013 og er ansatt i et 1årig vikariat for daglig leder Ylve Thon, som går ut i morspermisjon fra 1 august.

 

Styreleder ved Agder Kunstsenter, Bjørn Aurebekk, sier: Agder Kunstsenter har lagt bak seg et aktivt år med høy aktivitet. Vi har vist at vi betyr noe i Agders kunstmiljø – noe blant annet den massive søknadsmengden på utstillingsplass hos oss er en bekreftelse på. Vi er veldig glade for at Randi Thommessen har sagt ja til å vikariere for Ylve Thon i det året hun blir borte. Jeg tror hun er rett person til å følge opp det arbeidet som Ylve har gjennomført og igangsatt den tiden hun har vært ansatt. Randis bakgrunn tilsier at kunstsenteret kan fortsette sin utadrettede virksomhet, og bli en enda viktigere faktor regionens kunstmiljø. Hun har også et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt som vi håper vi kan dra nytte av den tiden hun blir hos oss.

 

Randi Thommessen (f. 1970) har en BA fra Central St Martins college of art and design i London og er utdannet kurator fra Kunsthøyskolen i Bergen (KHiB). Thommessen har fra 2007 til 2013 vært eier og daglig leder av LAUTOM contemporary. Galleriet huset et titalls kunstnere og har deltatt på en rekke kunstmesser, blant annet Art Rotterdam (2009-10), Market (2009), LISTE (2009-10) og Art 43 Basel (2012). I løpet av denne tiden har hun produsert og delvis kuratert over 30 utstillinger og 10 messedeltagelser. Hun har også nylig kuratert utstillingen motlys ved OSL contemporary, Oslo.

 

Liste over utstillinger og messer med bilder og pressemeldinger: www.lautom.no

 

- Jeg ser frem til å kunne videreføre den prosessen daglig leder Ylve Thon har satt igang på Agder Kunstsenter, med økt aktivitet og synliggjøring av kunstsenteret. Det er også en spennende periode for Kunstsenterene i Norge som jobber med å styrke kunstsentrenes posisjon blandt kunstinstitusjonene i Norge og publikum. Jeg føler meg priviligert som får muligheten til å ta del i disse prosessene. Jeg gleder meg også til å tilbringe et år på Sørlandet, sier Thommessen.

 

Agder Kunstsenter er en selvstendig, regional informasjons og kompetanseinstitusjon for bildende kunst og kunsthåndverk og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge. Senteret har Agder som sitt primære virkeområde, og er lokalisert i Kristiansand kommune. Agder Kunstsenteret ble etablert i 1980 og eies av Norske Billedkunstnere Agder (NBK-A) og Norske Kunsthåndverkere Sør Norge (NK Sør-Norge).

 

www.agderkunst.no

 

Med vennlig hilsen

 

Ylve Thon

Daglig leder

Agder Kunstsenter

Tlf. 47 20 27 42

ylve@agderkunst.no

 

 

Tilbake til liste