NYHETER

Resolusjon vedtatt av Årsmøtet til Kunstsentrene i Norge (KiN) 6. mai 201908/05/2019

Kunstsentrene i Norge spiller, og har i flere tiår spilt, en vesentlig rolle i arbeidet med å produsere, vise og formidle samtidskunst.  Kunstsentrene utvikler kunstnerskap, bygger kunstkompetanse og styrker ytringsmangfoldet.

Kunstsentrene mottar tilskudd fra fylkeskommuner og kommuner, samt Sametinget, men tildelt økonomi står ikke i forhold til ambisjonene og potensialet til kunstsentrene.

Årsmøtet i Kunstsentrene i Norge (KiN) oppfordrer med dette nasjonale og regionale offentlige myndigheter til aktivt å styrke det regionale kunstfeltet ved å legge til rette for tilskudd som sikrer en styrket drift av kunstsentrene. I en tid der nye regioner etableres er de regionale kunstsentrene viktigere enn noensinne.

Bildet er tatt i anledning KiNs Årsmøte i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hamar 06.-07. mai 2019.

Bak fra venstre: Gina Winje (styreleder Telemark Kunstsenter), Agnes Repstad (daglig leder Agder Kunstsenter og styremedlem i KiN) Tina Hanssen (påtroppende daglig leder Vestfold Kunstsenter), Kristin Røed (daglig leder Vestfold Kunstsenter), Mathijs van Geest (direktør Hordaland Kunstsenter), Ingrid Blekastad (direktør Kunstbanken Hedmark Kunstsenter), Merete Hovdenak (daglig leder i KiN) Vilde Jensen Hjetland (kunstfaglig råd, Sogn og Fjordane Kunstmuseum), Hanne Storm Ofteland (direktør Sogn og Fjordane Kunstmuseum), Kristoffer Dolmen (direktør Samisk Senter for Samtidskunst), Eva Marit Edwardsen (styreleder Agder Kunstsenter), Ellen Larsson (nestleder Oppland Kunstsenter), Vilde Andrea Brun (daglig leder Oppland Kunstsenter og styremedlem i KiN), Angela Barco Baron (styreleder Buskerud Kunstsenter), Andor Roksvåg (daglig leder Buskerud Kunstsenter og styreleder i KiN)

Foran fra venstre: Linda Bekkevold (daglig leder Telemark Kunstsenter), Eli Skoland (styreleder Kunstbanken Hedmark Kunstsenter), Rikke Komissar (direktør Akershus Kunstsenter), Ine Harang (styreleder Møre og Romsdal Kunstsenter), Silja Skoglund (styreleder Nordnorsk Kunstnersenter), Svein I. Pedersen (daglig leder Nordnorsk Kunstnersenter), Tove Kommedal (styreleder Rogaland Kunstsenter) og Kristin Mandt Heim (konstituert daglig leder Møre og Romsdal Kunstsenter).

Tilbake til liste