NYHETER

Rogaland Kunstsenter søker ny daglig leder05/04/2012

RKS søker ny daglig leder med ansettelse etter avtale. Stillingen har et åremål på 4 år i full stilling, med mulighet til ytterligere 4 år. Lønn og betingelser etter avtale. Søknadsfrist 1. mai 2012.

ROGALAND KUNSTSENTER (RKS) er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge. RKS utvikler og gjennomfører kunstprosjekter i offentlig og private rom, driver fagutvikling, verner om den kunstneriske ytringsfriheten og er et kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere. RKS ble stiftet i 1978 og er organisert som en forening med to medlemmer: Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R).

Sjekk: www.rogalandkunstsenter.no

RKS har vært, er og skal være synlige, aktive og reflekterte i den offentlige diskursen gjennom kunstprosjekt og åpne programpunkter. Med en prosjektbasert drift er aktiviteten av skiftende form, lengde og intensitet, enten det er utstillinger, forelesninger eller konsulentoppdrag – i egne lokaler, regionalt eller i samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner. Årlig brutto omsetning er på ca. 2,6 millioner og nåværende bemanning er fordelt på 3 årsverk.

Daglig leder blir ansatt på bakgrunn av sin visjon for RKS. Vi søker en målrettet og samarbeidsorientert person med gode lederegenskaper. Du har evne til å tenke helhetlig og strategisk.

Daglig leder har ansvar for program, daglig drift og er prosjektleder for RKS samlede aktivitet. Daglig leder er senterets ansikt utad og deltar i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk etter behov for å kunne ta initiativ til og tilby samarbeidsprosjekter. Det kreves god faglig kunnskap om samtidskunst og kjennskap til den norske kunstscenen, samt erfaring med økonomistyring, administrasjons- og formidlingsarbeid. Søker må beherske ett av de skandinaviske språk, samt engelsk, skriftlig og muntlig.

Søknad skal inneholde presentasjon av søker og dens visjoner for RKS (maks 2 sider), CV med referanser (maks 2 sider), samlet maks 4 sider sendes elektronisk til styreleder@rogalandkunstsenter.no som vedlagt PDF.

Andre formater blir ikke behandlet. Nødvendige attester, kopier av bekreftede vitnemål og lignende tas med på et eventuelt intervjue. Intervjuer gjennomføres i løpet av mai.

Ønskes ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med styreleder Trond Hugo Haugen på e-post styreleder@rogalandkunstsenter.no. Ved forespørsel til enten styreleder, eller nåværende daglig leder Martin Worts på martin@rogalandkunstsenter.no, mottar interesserte siste årsmelding med regnskap, vedtekter etc.

Tilbake til liste