NYHETER

Samisk senter for samtidskunst søker ny direktør22/10/2013

Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) er midt i en intensiv og ekspansiv periode, og flytter våren 2014 inn i nye moderne lokaler i sentrum av Karasjok. Direktøren ved SDG har øverste ansvar for senterets daglige drift. Vi søker en direktør, som skal være med på å drive og videreutvikle det nye SDG til et internasjonalt samisk senter for samtidskunst.

Stiftelsen Sámi  Dáiddaguovddáš har som formål å støtte og formidle samisk billedkunst, kunsthåndverk og dáiddaduodji av høyeste kvalitet. Sámi  Dáiddaguovddáš skal være det ledende internasjonale senteret for samisk samtidskunst og en sterk, profilert, respektert og brett synlig aktør på samtidskunstarenaen.

Direktørens arbeidsoppgaver:

- Ansvar for daglig drift, økonomistyring og personal.

- Ansvar for, i samråd med SDGs Kunstneriske råd, å videreutvikle senterets virksomhet og profil, samt initiere og planlegge nye kunstneriske prosjekter og utstillingsprogram. 

- Ansvar for nettverksbygging og profilering av SDG regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Saksbehandler for stiftelsens styre og kunstneriske råd.

Stillingskrav:

- Kjennskap til samisk kunst og kultur.

- Arbeidserfaring i ledelse 

- Kunnskap i ledelse, arbeidsmiljø og organisasjon.

- Kompetanse på økonomisk styring.

- Kunstfaglig utdannelse.

- Kjennskap til og erfaring innen det internasjonale samtidskunstfeltet. 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

- Evnen til å utøve et aktivt, kreativt og tydlig lederskap.

- Visjonær med evnen til å omsette ideer og ambisjoner til virkelighet. 

- Kommunikativ og en god representant for SDG.

- Høy arbeidskapasitet og en strukturert arbeidsmåte.

- Personlig og profesjonell integritet og selvstendighet.

 

Stillingsprosent: 100%, på åremål i 4 år.

Søknadsfrist: 15. november

Tiltredelse: Snarest etter 1.januar 2014.

 

Søknad med referanser, CV og lønnskrav sendes:  Sámi  Dáiddaguovddáš ved SDG styre, Boks 190, 9735 Karasjok.

 

Ytterligere informasjon om stillingen kan fåes hos:

Kontorleder Randi Olstad, tlf.: +47 940 32 204

Styreleder Trond Nilsen, tlf.: +47 414 55 225

Leder for SDGs Kunstneriske råd Bente Geving;  +47 99649062.  

 

www.samidaiddaguovddas.no

 

Tilbake til liste