NYHETER

Seminar: Kunstfeltets sosiologi II03/07/2017

Kunstfeltets sosiologi II - perspektiver på kunstnerstyrte visningssteder ble arrangert av KiN - Kunstsentrene i Norge i samarbeid med TSSK - Trøndelag Senter for Samtidskunst i konferansesenteret i Sparebank 1 SMN, Søndregate 4 i Trondheim 27. mars 2017.

Med Kunstfeltets sosiologi II søker vi å tydeliggjøre kunstsentrene i relasjon til andre visningssteder og formidlingsaktører som opererer på den norske kunstscenen i dag. Målet med seminarrekken er å styrke bevisstheten rundt kunstsentrenes regionale og lokale rolle som nettverksbyggende institusjoner for formidling av samtidskunst og kunstfaglig kompetanse. Videre ønsker vi å initiere og bidra i en større kunstfaglig diskurs med tematikk og problemformuleringer rundt kunstsentrenes rolle, deres oppgaver og særegne kvaliteter (les ulik identitet) som kunstnerstyrte visningssted for samtidskunst lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvordan står kunstsentrene i dag i relasjon til andre visningssteder for samtidskunst?

Last ned seminarprogrammet her, og se video av de ulike presentasjonene på TSSK sine nettsider.

Tilbake til liste