NYHETER

Statens utstillingsstipend 201507/08/2015

Yrkesaktive billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer som bor og/eller virker i Norge, og som kan vise til tilstrekkelig faglig virksomhet, kan søke. Maksimalt stipendbeløp er kr 50 000.

Søknadsfrist 1. september. Søknaden sendes til kunstnersenteret i den region utstillingen skal avholdes. (For utstillinger i Oslo sendes søknaden Akershus kunstsenter.)

Søknadsskjema og retningslinjer.

Det gis ikke støtte til utstillinger som er avholdt eller åpnet før søknadsfristen, kollektivutstillinger eller til utstillinger i utlandet

Tilbake til liste