NYHETER

Unntakstilstand16/03/2020

KiN informerer:

Grunnet unntakstilstanden i hele landet har KiN og de regionale kunstsentrene unormal drift fra og med uke 12.

KiNs planlagte årsmøte 2020 i Trondheim den 23. og 24. mars utsettes til september. Kunstsentrene i Norges reiser og møter er avlyst inntil videre. Ny dato for gjennomføring av Årsmøtet vil bli kommunisert så snart det lar seg gjøre.

Seminarrekken Regionreform og utstillingsøkonomi som arrangeres i samarbeid med Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunstforeninger utsettes inntil videre. Vårens planlagte seminar den 19. mars i Stavanger og den 8. mai i Bergen vil få nye datoer så snart det lar seg gjøre.  

Grunnet unntakstilstanden i hele landet har KiN og de regionale kunstsentrene unormal drift fra og med uke 12. KiN kan kontaktes som normalt på e-post og telefon, men det må påberegnes noe lengre svartid enn ved ordinær drift. Følg ellers med på det enkelte kunstsenters hjemmesider for informasjon om utstillinger og annet program, lenker til høyre på denne siden.

For å følge opp og støtte det pågående smittevernsarbeidet i forbindelse med spredningen av korona-viruset anbefaler KiN på det sterkeste sine medlemmer å følge FHIs retningslinjer i sin daglige drift av kunstsentrene. 

Vennligst kontakt Kunstsentrene i Norge på mail: post@kunstsentrene.no eller telefon 406 03 111 / 411 06 919

Tilbake til liste