NYHETER

Utlysning: ny daglig leder Telemark Kunstnersenter07/05/2013

Da vår nåværende daglig leder søker nye utfordringer etter endt åremålsperiode, søker Telemark Kunstnersenter (TKS) derfor ny daglig leder i 100 % stilling. Stillingen har et åremål på 4 år, med mulighet til ytterligere 4 år. Lønn og betingelser etter avtale. Daglig leder vil bli ansatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner og sin visjon for TKS. Vi søker en målrettet og samarbeidsorientert person med gode lederegenskaper, og evne til å tenke helhetlig og strategisk.


Søknadsfrist er 25. juni.

TKS ble stiftet i 1983 og er organisert som en forening med to medlemsorganisasjoner: Billedkunstnerne i Telemark (BiT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør). 111 profesjonelle kunstnere i Telemark er tilknyttet kunstnersenteret. TKS er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst, og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge, www.kunstsentrene.no.

TKS er et kompetansesenter for Telemark fylke. TKS driver fagutvikling, profilerer de profesjonelle kunstnerne i Telemark, og formidler kuraterte utstillinger. TKS administrerer siden 2009 også den regionale kunstutstillingen SørlandsUtstillingen. TKS skal være synlig, aktiv og reflektert i den offentlige diskursen gjennom kunstprosjekt og åpne programpunkter. Driften er prosjektbasert og aktiviteten er av skiftende form, lengde og intensitet, enten det er utstillinger, forelesninger eller konsulentoppdrag. De senere årene har TKS invitert eksterne kuratorer til å stå for deler av utstillingsvirksomheten. TKS er finansiert av Telemark fylkeskommune og Skien kommune, og har for tiden 4 ansatte.
TKS fem kjerneområder: Kunstutstillinger, Kunst i offentlige rom, Utstillinger til Kulturskatten, Den kulturelle skolesekken i Telemark, Aktiviteter for kunstnere tilknyttet TKS, Service rettet mot kommuner, fylkeskommunen og publikum forøvrig.  
Daglig leder har ansvar for program, daglig drift og er prosjektleder for TKS samlede aktiviteter. Daglig leder er senterets ansikt utad og deltar etter behov i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Det kreves god kunnskap om samtidskunst og kjennskap til den norske kunstscenen, samt erfaring med økonomistyring, administrasjons- og formidlingsarbeid.    
   
Søknad med presentasjon av søker og visjoner for TKS,  og CV med referanser sendes elektronisk som vedlagt PDF til: post@telemarkkunstnersenter.no   
Intervju: Nødvendige attester, vitnemål og lignende tas med på et eventuelt intervju.  Det tas sikte på å gjennomføre intervjuer i løpet av august 2013 og tiltredelse i stillingen senest 1. januar 2014. 

 

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med daglig leder: Alice E. Enhuus: alice@telemarkkunstnersenter.no , tlf. 35 51 98 55 / 915 42 791.  Eller styreleder Hans Georg Andersen: hgander@frisurf.no,   tlf: 916 46 244   

Siste årsmelding for TKS med regnskap, vedtekter etc. tilsendes på forespørsel.

Telemark Kunstnersenter  Tlf: (+47) 35 51 98 50    Adr: Liegata 8, 3717 Skien 

Mail: post@telemarkkunstnersenter.no   Web: www.telemarkkunstnersenter.no

TELEMARK KUNSTNERSENTER er et informasjonssenter
og en formidlingsinstitusjon av profesjonell billedkunst og kunsthåndverk i Telemark.

Tilbake til liste