NYHETER

Utstillingsprodusent i 100% stilling!27/04/2018

Trøndelag senter for samtidskunst søker en dyktig og sterk faglig kollega som utstillingsprodusent i 100% stilling, for ett års engasjement med mulighet for forlengelse. Utstillingsprodusenten vil ha hovedansvar for galleriutstillinger, publikumsarrangementer og den årlige juryerte Trøndelagsutstillingen.

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) er et viktig visningssted for samtidskunst og et regionalt fagsenter for kunst i offentlige rom, etablert i Trondheim 1976. Kunstsenteret er eid av de regionale kunstnerorganisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge, og er medlem av Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (http://kunstsentrene.no).

TSSK formidler utstillinger av høy kunstnerisk kvalitet og presenterer kunstnerskap og nye produksjoner innen billedkunst og kunsthåndverk. TSSK produserer mellom 8 – 10 utstillinger pr. år, som delvis velges på grunnlag av innsendte søknader/open call, invitasjon eller kuratorsamarbeid. Kunstsenteret programmerer også en rekke faglige publikumsarrangementer som del av formidlingsarbeidet knyttet til hvert utstillingsprosjekt.

Som utstillingsprodusent vil du utgjøre en viktig del av vårt team/stab som pr. i dag består av daglig leder og kunstformidler, som deler faglige og administrative oppgaver. Du skal i samarbeid med oss videreutvikle og gjennomføre vårt kunstfaglige program som en regional kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon.

Vi ønsker en fagperson med produksjonserfaring fra kunstfeltet, som evner å planlegge utstillinger og annen programaktivitet med høy kvalitet. Gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig er viktig sammen med god oversikt over kunstfeltet nasjonalt og regionalt.
Du bør ha evne til å jobbe med prosjekter i tråd med gjeldende budsjetter. Samt god kunnskap og erfaring med søknadsskriving.

Den som engasjeres får mulighet til å gjøre seg kjent med lokalt og regionalt kunstliv og arbeide med kunstsenterets mange ulike aktiviteter.

Stillingstittel: Utstillingsprodusent
Varighet: Ett år, med mulighet for forlengelse.
Lønn: Stillingen lønnes i lønnstrinn 55.
Tiltredelse: Snarest.
Søknadsfrist 7. Mai 2018 (Intervju er planlagt gjennomført uke 20)

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos daglig leder Randi M. Brockmann.
Søknad med CV og referanser sendes via epost til: randi@samtidskunst.no

Trøndelag senter for samtidskunst
Fjordgata 11, 7010 Trondheim
www.samtidskunst.no

Tilbake til liste