REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST

Søk Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst, frist 1.sept. 2020 kl.13

 

Søk Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020! 

Retningslinjer for Regionale prosjektmidler for visuell kunst (PDF)

KiNs digitale søknadsportal

Søknadsportalen er åpen fra 15. juni og stenger 1.september 2020 kl.13

 

 


Viktig melding grunnet koronasituasjonen: Dersom du har fått tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst i 2019 og utstillingen eller prosjektet er utsatt grunnet koronaviruset, vil du likevel kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020! Rapporten for tildelte midler i 2019 leveres via KiNs søknadsportal når prosjektet er gjennomført.


 

Arkiv:

KiNs digitale søknadsportal