REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST

Søk Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst, frist 1.sept. 2020 kl.13

 

Søknadsportalen er nå stengt.

Søknadene behandles først i den regionale Innstillingskomité i løpet av september. Tildelingskomiteen møter hos KiN i slutten av oktober. 

Vi annonserer tildelingene 2020 på denne siden medio november!

Har du søkt Regionale proskjektmidler? Du kan også sjekke status på søknaden din i KiNs søknadsportal fra og med 6. november.

Alle søkere mottar et avslags- eller tildelingsbrev fra KiN. Vi utbetaler prosjektmidlene i uke 48 og senest innen 1. desember.    

Ny søknadsfrist er 1. september 2021! 

Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020 

Retningslinjer for Regionale prosjektmidler for visuell kunst (PDF)

KiNs digitale søknadsportal

Søknadsportalen er åpen fra 15. juni og stenger 1.september 2020 kl.13

 

 


Viktig melding grunnet koronasituasjonen: Dersom du har fått tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst i 2019 og utstillingen eller prosjektet er utsatt grunnet koronaviruset, vil du likevel kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020! Rapporten for tildelte midler i 2019 leveres via KiNs søknadsportal når prosjektet er gjennomført.


 

Arkiv:

KiNs digitale søknadsportal