NYHETER

5 mill. ekstra til årets Regionale prosjektmidler! 04/02/2021

KiN mottar 5. mill fra Kulturdepartementets stimuleringsordning og nærmest dobler stipendet for tildelinger i 2021. Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/165-millioner-kroner-til-etablerte-ordninger-i-kultursektoren/id2831150/

Nytt styre i Kunstsentrene i Norge! 09/12/2020

Styret i KiN har nå konstituert seg med Vilde Andrea Brun (daglig leder ved Oppland Kunstsenter) som styreleder og Agnes Repstad (Daglig leder ved Agder Kunstsenter) som nestleder. Styret består forøvrig av styremedlem Mathijs van Geest, nyinnvalgt styremedlem (daglig leder Hordaland Kunstsenter), og Camilla Sørens Eidsvoll, nyvalgt ekstern styrerepresentant (demokratiutvikler og gruppeleder i SV Viken).

Fra Akershus Kunstsenter til Nitja senter for samtidskunst! 24/11/2020

Akershus Kunstsenter flytter! Nytt bygg! Nytt navn! Vi åpner 23.januar 2021!

Grunnet nye korona-restriksjoner utsettes åpningen! Oppdatering kommer så snart ny dato er avklart.  

 

Ledig stilling: Har du lyst til å jobbe med samtidskunst? 15/09/2020

Buskerud Kunstsenter søker ny medarbeider til fast stilling.

Koordinator og publikumsansvarlig: 100% stilling med fokus på kulturadministrasjon.

Les mer på https://www.kibkunst.no/ledig-stilling/

Ledig stilling – daglig leder, Telemark Kunstsenter 12/08/2020

Telemark Kunstsenter er en kunstnerstyrt institusjon for visning av samtidskunst beliggende i flotte lokaler i Skien sentrum. Vi søker en kreativ daglig leder med evne til å forankre ideer, jobbe strategisk og tenke helhetlig i 100 % stilling med et åremål på 4 år.

Telemark Kunstsenter søker ny daglig leder

Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst 12/06/2020

Fått utstillingsplass? Søk regionale prosjektmidler innen 1.september!

Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst! Søknadsportalen åpner 15. juni. Søknadsfrist: 1.september 2020 kl.13. Se mer informasjon og les retningslinjene på vår side om RP-midler.

Unntakstilstand-oppdateringer fra KiN 08/05/2020

KiN informerer:

Nye retningslinjer og anbefalinger fra helsemyndighetene

Unntakstilstand 16/03/2020

KiN informerer:

Grunnet unntakstilstanden i hele landet har KiN og de regionale kunstsentrene unormal drift fra og med uke 12.

Rogaland Kunstsenter søker daglig leder 06/05/2020

Rogaland Kunstsenter (RKS) søker ny daglig leder. Stillingen er åremåls på 4 år i full stilling, med mulighet til ytterligere 4 år. Lønn og betingelser etter avtale. Søknadsfrist 15. mai 2020.

Fra utstillingen Lysende Framtidsutsikter med Anna Ihle, 2018. Foto Oddbjørn Erland Aarstad

Greenlightdistrict 28/06/2019

Program oppdateres på https://greenlightdistrict.no/.
Påmelding via elvespeilet.no. Billettene heter alle Greenlightdistrict + arrangements-tittel.

Vi sees i Telemark 12. september!

Greenlightdistrict 12.-15. sept. 2019. Seminar 12. sept.: Brakkvann

Resolusjon vedtatt av Årsmøtet til Kunstsentrene i Norge (KiN) 6. mai 2019 08/05/2019

Kunstsentrene i Norge spiller, og har i flere tiår spilt, en vesentlig rolle i arbeidet med å produsere, vise og formidle samtidskunst.  Kunstsentrene utvikler kunstnerskap, bygger kunstkompetanse og styrker ytringsmangfoldet.

Kunstsentrene mottar tilskudd fra fylkeskommuner og kommuner, samt Sametinget, men tildelt økonomi står ikke i forhold til ambisjonene og potensialet til kunstsentrene.

Årsmøtet i Kunstsentrene i Norge (KiN) oppfordrer med dette nasjonale og regionale offentlige myndigheter til aktivt å styrke det regionale kunstfeltet ved å legge til rette for tilskudd som sikrer en styrket drift av kunstsentrene. I en tid der nye regioner etableres er de regionale kunstsentrene viktigere enn noensinne.

Bildet er tatt i anledning KiNs Årsmøte i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hamar 06.-07. mai 2019.

Utlysning av utstillinger og programaktiviteter for 2021 08/03/2019

Søknadsfrist 15. april 2019

Samisk senter for samtidskunst (SDG)

Samisk senter for samtidskunst (SDG) søker kunstnere, doudji-utøvere, kunsthåndverkere, filmskapere, men også kuratorer som vil realisere produksjoner – utstillinger/programaktiviteter på SDG i Karasjok for året 2021. Det er mulig å søke om konkrete produksjoner, men også å søke om det som enda bare er en idé - som kan videreutvikles i samarbeid med SDGs team.

Seminar: «Muligheter og utfordringer ved kunstoppdrag i offentlige rom» 28/02/2019

«Oktagon» (2017) av Rintala Eggertsson arkitekter ved Strandtjønn i Sør-Fron. En del av prosjektet Vegskille. Kunstkonsulenter: Viel Bjerkeset Andersen og Eivind Slettemeås. Foto: Eivind Slettemeås.

Er du interessert i å jobbe som kunstkonsulent, men usikker på hvordan du går frem og hvilke kvalifikasjoner som kreves? Lurer du på hvordan offentlige kunstprosjekter fungerer i et lokalsamfunn, hvordan de kan finansieres eller hva de forskjellige aktørene i dette feltet egentlig gjør? Jobber du som kunstkonsulent og savner noen å utveksle erfaringer med?

Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst 19/06/2018

Søk Regionale prosjektmidler for visuell kunst!
KiNs nye digitale søknadsportal åpner den 27. juni 2018.

Velkommen til gjestekunstnerordningen i Kristiansand kommune! 27/04/2018

Kristiansand kommune tilbyr en leilighet til gjestende kunstnere som ønsker å bo og arbeide i Kristiansand for en periode. Agder Kunstsenter administrerer denne ordningen.

Utstillingsprodusent i 100% stilling! 27/04/2018

Trøndelag senter for samtidskunst søker en dyktig og sterk faglig kollega som utstillingsprodusent i 100% stilling, for ett års engasjement med mulighet for forlengelse. Utstillingsprodusenten vil ha hovedansvar for galleriutstillinger, publikumsarrangementer og den årlige juryerte Trøndelagsutstillingen.

Seminar: Kunstfeltets sosiologi II 03/07/2017

Kunstfeltets sosiologi II - perspektiver på kunstnerstyrte visningssteder ble arrangert av KiN - Kunstsentrene i Norge i samarbeid med TSSK - Trøndelag Senter for Samtidskunst i konferansesenteret i Sparebank 1 SMN, Søndregate 4 i Trondheim 27. mars 2017.

Ny daglig leder i KiN 22/01/2016

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge har ansatt Merete Hovdenak i et ettårs engasjement som ny daglig leder for foreningen. Hun tiltrer 1.april, og skal arbeide for å styrke og synliggjøre Norges 15 kunstsentre. Sekretariatet vil være basert i Oslo.

Kunstsentrene i Norge tildeles driftsmidler 16/12/2015

Kunstsentrene i Norge har med stor glede mottatt beskjed om at vi er tildelt driftstilskudd for 2016 fra Norsk Kulturråds post 55.

Basert på utlysningen innebærer denne tildelingen en ny type stabilitet og langsiktighet i driften av KiN, en målsetting det har vært jobbet lenge i organisasjonen for å oppnå.

Fra utlysningen av tilskudd post 55: 

Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, slik at man oppnår: 

-          bred formidling over hele landet av profesjonell kunst

-          et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet

-          faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for

-          å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng

Disse målene kan i stor grad sees i sammenheng med de intensjonene som ligger til grunn for opprettelsen av KiN, og vi er takknemlige for den tilliten Norsk Kulturråd viser ved å gi tilsagn om driftstilskudd under denne paraplyen.

Både kunstsentrene sine rolle i det regionale kunstfeltet og KiN sin rolle som nasjonal paraplyorganisasjon har blitt fremhevet som viktig både i Meld. St. 23 Visuell Kunst og i Kunstens autonomi og kunstens økonomi – utredningen om kunstnerøkonomien. Vi mener denne tildelingen fra Norsk Kulturråd også anerkjenner viktigheten av arbeidet som gjøres i KiN.

Forutsigbarhet i KINs drift gir mulighet til å jobbe langsiktig og målrettet med strategiplanen og de målsetninger som er satt for driften. Styret i KiN er i gang med arbeidet med en ny strategiplan 2016-2019 og ser frem mot et spennende og innholdsrikt driftsår i 2016!

Ledig stilling: Daglig leder, Kunstsentrene i Norge 14/10/2015

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. Kunstsentrene representerer også lokal og regional kompetanse i arbeidet med kunst i offentlige rom, og har gjennom mange år ervervet en sentral posisjon innenfor dette området.

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) ble etablert i 2010. Foreningens formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet gjennom kompetanse- og nettverksbygging.

KiN er på jakt etter en person med god kjennskap til det norske kunstfeltet. Foreningen ønsker en person som kan arbeide med stor selvstendighet, og som kan være en nøkkelperson i den videre utviklingen av Kunstsentrene i Norge.

KiN tilbyr en spennende stilling i et interessant fagmiljø, med gode utviklingsmuligheter.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være det sentrale bindeleddet mellom de regionale kunstsentrene
 • Representere og markedsføre Kunstsentrene i Norge utad
 • Oppfølging av KiNs strategiplan
 • Bidra til å øke profesjonaliteten i det kunstnerstyrte formidlingsnettverket
 • Hovedansvar for seminar og kurs for foreningens medlemmer – kunstfaglig og organisatorisk
 • Arbeide for kunstsentrenes interesser opp mot offentlige myndigheter, kunstnerorganisasjonene og andre samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kunstfaglig og administrativ kompetanse
 • God kjennskap til kunstfeltet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig arbeid både faglig og administrativt
 • Ryddig og strukturert
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner

Arbeidssted : Oslo

Stillingsprosent: 80%

Varighet: 1 år med mulighet for fast ansettelse

Lønn: Lønnstrinn 50-55 statens regulativ

Tiltredelse: 1. januar 2016

SØKNADSFRIST: 4. november 2015

Søknader med cv sendes til: kristin@mrkunst.no

Spørsmål angående stillingen kan rettes til styreleder Kristin Mandt Heim tlf: 91 82 98 67.

Stillingen lyses ut med forbehold om finansiering.

Statens utstillingsstipend 2015 07/08/2015

Yrkesaktive billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer som bor og/eller virker i Norge, og som kan vise til tilstrekkelig faglig virksomhet, kan søke. Maksimalt stipendbeløp er kr 50 000.

Presentasjon av utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi 16/02/2015

Trøndelag Senter for Samtidskunst inviterer i samarbeid med Kunstsentrene i Norge til en presentasjon av Kulturdepartementets rapport Kunstens autonomi og kunstens økonomi tirsdag 24. februar.

Open call til offentlig kunstprosjekt 11/12/2014

Invitasjon til kunstnere og kunsthåndverkere at delta i åpen prekvalifisering til kunstprosjekt ved Fagerholt skole i Kristiansand.

KiN inviterer til internasjonalt seminar i Oslo 01/12/2014

Seminar: «A Breath of Fresh Air – How Norway Can Become a Safe Haven for Artists at Risk.»

Pressemelding: Joakim Borda-Pedreira ansatt i vikariat som daglig leder i KiN 09/06/2014

 

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er glade for å ha ansatt Joakim Borda-Pedreira i et vikariat som daglig leder fra 18. august 2014 for Mona Klubben. KiNs sekretariat vil fra høsten være basert i Oslo.

Nasjonalmuseet tilbyr kompetansehevende kurs til ansatte i kunstsentrene 26/05/2014

Å delta i nettverk er viktig- blant annet for å dra veksel på erfaringer og ressurser. Kunstsentrene i Norge startet et samarbeid med Nasjonalmuseet sist høst om kompetansehevende tiltak. Nå er deres kursprogram klart!

Nytt styre i Kunstsentrene i Norge 08/05/2014

Kunstsentrene i Norge valgte på årsmøte 28.april 2014 nytt styre og gjenvalg av leder. Det nye styret består av Kristin Mandt Heim, Randi Martine Brockmann og Andor Roksvåg.

1814 Revisited: Akershus kunstsenter markerer grunnlovsjubileet. 06/05/2014

26 kunstnere – tre visningssteder – én utstilling. I anledning grunnlovsjubileet har Akershus Kunstsenter produsert utstillingen 1814 Revisited – The Past is Still Present. Bakgrunnen for utstillingen er ønsket om å lage en utstilling der samtidskunst både utfordrer den etablerte historiefortellingen og diskuterer aktuelle samtidige utfordringer relevant i grunnlovsjubileet. Utstillingen er en del av det offisielle programmet i jubileumsåret.

Grunnlovsmarkering med nordnorske kunstnere 06/05/2014

Utstillingen «12 falsa ark» åpner lørdag 10. mai klokken 15:00 på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær. Pressevisning torsdag 8. mai klokken 10:00

Ledig vikariat : Daglig leder i Kunstsentrene i Norge 10/04/2014

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) søker en vikar for vår daglige leder som går ut i fødselspermisjon. Vikariatet varer fra 18. august 2014 – 1.februar 2015, med mulighet for forlengelse til 14. august. KiN ble etablert i 2010. Vårt formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet gjennom kompetanse- og nettverksbygging.

Ny leder på Hordaland kunstsenter fra juni 2014 10/04/2014

Anthea Buys blir Hordaland kunstsenters leder fra juni 2014 til juni 2018, og tar over etter Anne Szefer Karlsen som har ledet kunstsenteret siden 2008.

Ny direktør ved Samisk senter for samtidskunst 03/04/2014

Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) har fått ny direktør, Hjørdis Kurås fra Oslo.

Oppland kunstsenter fornyes 20/03/2014

Oppland kunstsenter har flyttet inn i nye lokaler i Lillehammer sentrum, byttet navn og fått ny logo.

Ny leder ved Nordnorsk kunstnersenter 20/03/2014

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) har ansatt Svein Ingvoll Pedersen som ny daglig leder. Han tiltrer i stillingen 1. april 2014.

Seminar og åpning av Østlandsutstillingen 13/03/2014

Østlandsutstillingen 2014 åpner lørdag 22. mars kl 14 på Kunstbanken Hedmark Kunstsenter. Østlandsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling. Kunstnere fra Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold kan søke om deltagelse.

Åpen prekvalifisering kunstnerisk utforming av nybygg på Mandal videregående skole 20/02/2014

 

Kunstutvalget  ønsker å få frem kunstprosjekter der godt håndverk og materialene er en viktig del av det kunstneriske uttrykket, i tillegg til å være aktuelle samtidsuttrykk med tydelig kunstnerisk idé. Kunstutvalget vil legge vekt på ukonvensjonelle løsninger.

Søknadsfrist 10.mars 2014

INVITASJON TIL ÅPEN IDÉKONKURRANSE UTENDØRS KUNSTPROSJEKT 14/01/2014

Visuelle kunstnere inviteres til åpen innsendelse av idéer og skisser til utendørs kunstprosjekt til ny Borge ungdommsskole i Fredrikstad.

Hordaland kunstsenter søker ny leder 06/01/2014

Hordaland kunstsenter ser etter en ambisiøs og entusiastisk person som ønsker å videreutvikle vår sterke profil. Vi ønsker en person som kan stå for kontinuitet, og samtidig bidra med nye ideer.

Søknadsfrist 1. februar 2014.

Tiltredelse snarest etter 28. februar 2014.

Fulltid, åremål 4 år med mulighet for forlengelse 4 år.

Ledig stilling: daglig leder Telemark Kunstnersenter 03/12/2013

 

2. gangs utlysning. Ny søknadsfrist er 28. februar 2014!

Vi søker ny daglig leder til 100 % stilling. Stillingen har et åremål på 4 år, med mulighet for ytterligere 4 år. Vi søker en leder som er resultat- og samarbeidsorientert, med evne til å forankre ideer, jobbe strategisk og tenke helhetlig.

Åpen prekvalifiseringsrunde - nybygg Akershus Kunstsenter 03/12/2013

 

Akershus kunstsenter er på vei inn i nye lokaler. Akershus fylkeskommune, Skedsmo kommune og Norsk Kulturråd har bevilga midler til gjennomføring av arkitektkonkurranse for utvikling av et nybygg for Akershus Kunstsenter i Kirkegata 10 i Lillestrøm.


Kongens Fortjenestemedalje til kunstformidler Kristin Risan 03/12/2013

Kunstpedagog ved Nordnorsk kunstnersenter, Kristin Risan, har formidlet kunst og kultur til 75.000 nord-norske barn. Nå får hun Kongens Fortjenestemedalje.

 

Kunstsentrene i Norge støtter #kunstneraksjonen 18/11/2013

Norske Billedkunstnere står bak aksjonen og oppfordrer alle visningsteder for kunst i hele landet å delta i #kunstneraksjonen tirsdag 19. november! Kunstsentrene støtter aksjonen og vil på ulike måter aksjonere tirsdag 19. november i tidsrommet kl 11:00-14:00. Aksjonsformen blant kunstsentrene vil blant annet være at noen sentre holder stengt, tildekking av verk i utstillingene og informasjonsspredning til publikum via nettsider/ facebook. [Følg aksjonen nasjonalt på TWITTER eller FACEBOOK.]

Samisk senter for samtidskunst søker ny direktør 22/10/2013

Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) er midt i en intensiv og ekspansiv periode, og flytter våren 2014 inn i nye moderne lokaler i sentrum av Karasjok. Direktøren ved SDG har øverste ansvar for senterets daglige drift. Vi søker en direktør, som skal være med på å drive og videreutvikle det nye SDG til et internasjonalt samisk senter for samtidskunst.

Nordnorsk kunstnersenter søker daglig leder 21/10/2013

NNKS søker ny daglig leder i en stilling som byr på muligheten til å være en av premissleverandørene for kunstfeltet i Nord-Norge. Vi søker en person med gode lederegenskaper og erfaring med personalansvar, budsjett-, regnskaps- og administrativt arbeid. God kjennskap til samtidskunstfeltet og erfaring fra kulturproduksjon er en forutsetning. Daglig leder er underlagt Nordnorsk kunstnersenters styre. Stillingen er på åremål med 4 års varighet med mulighet for forlengelse.

Kunstnersenteret i Møre og Romsdal søker formidler/koordinator 15/05/2013

Kunstnersenteret Møre og Romsdal ønsker å engasjere en formidler/ koordinator i 50% stilling i ett år fra 1. juli.

Utlysning: ny daglig leder Telemark Kunstnersenter 07/05/2013

Da vår nåværende daglig leder søker nye utfordringer etter endt åremålsperiode, søker Telemark Kunstnersenter (TKS) derfor ny daglig leder i 100 % stilling. Stillingen har et åremål på 4 år, med mulighet til ytterligere 4 år. Lønn og betingelser etter avtale. Daglig leder vil bli ansatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner og sin visjon for TKS. Vi søker en målrettet og samarbeidsorientert person med gode lederegenskaper, og evne til å tenke helhetlig og strategisk.


Søknadsfrist er 25. juni.

Agder Kunstsenter utlyser stilling som daglig leder i 60%, i et 1-årig vikariat 17/04/2013

 

Vi søker en målrettet og samarbeidsorientert person med gode lederegenskaper.

Søknadsfrist 01. mai 2013

Ny daglig leder på Trøndelag Senter for Samtidskunst 06/03/2013

Randi Martine Brockmann er fra 1. mars 2013 ansatt i et åremål på tre år som daglig leder. Hun har frem til i dag vært engasjert i et år som daglig leder i 60% stilling på TSSK.

Mona Klubben ansatt som koordinator for Kunstsentrene i Norge 03/01/2013

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge har ansatt Mona Klubben i et ettårs engasjement som ny koordinator for foreningen. Hun tiltrer 1. februar 2013, og skal arbeide for å styrke og synliggjøre Norges 15 kunstsentre. Sekretariatet vil være basert i Oslo.

Ledig stilling: Koordinator for Kunstsentrene i Norge 01/11/2012

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) ble etablert i 2010. Vårt formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet gjennom kompetanse- og nettverksbygging. Vi ansetter nå en koordinator i 80% stilling for å bidra til etableringen av KiNs sekretariat.

Ny daglig leder ved Kunstnersenteret i Oppland 08/10/2012

Kunstnersenteret i Oppland (KIO) har tilsatt Eli Kongssund som daglig leder. 

Ny daglig leder ved Rogaland Kunstsenter 04/06/2012

Kurator, skribent og kunstkritiker Geir Haraldseth er ansatt som ny daglig leder ved Rogaland Kunstsenter. Haraldseth har vært en tydelig aktør på kunstfeltet i flere år og har den perfekte bakgrunn for stillingen som kunstsenterets nye leder.

Ledig engasjement som kurator på Telemark Kunstnsersenter 20/04/2012

1-årig engasjement som kurator ved Telemark Kunstnersenter utlyses for 2013. Søknadsfrist 15. mai 2012.

Rogaland Kunstsenter søker ny daglig leder 05/04/2012

RKS søker ny daglig leder med ansettelse etter avtale. Stillingen har et åremål på 4 år i full stilling, med mulighet til ytterligere 4 år. Lønn og betingelser etter avtale. Søknadsfrist 1. mai 2012.

Nyansettelser ved Trøndelag senter for samtidskunst 14/02/2012

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har foretatt en omstrukturering, der stillingen som daglig leder deles opp i en 60%-stilling som daglig leder/produsent og en 50%-stilling som kontorleder. Begge stillingene er nå besatt i midlertidige engasjement. 

 

Ny daglig leder Kunstnersenteret Møre og Romsdal 06/02/2012

Fra 1. februar er Kristin Mandt Heim (31) ansatt som daglig leder ved Kunstnersenteret Møre og Romsdal. 

Nye websider! 07/07/2011

Fra september 2011 er Landsforeningen Kunstsentrene i Norge på nett! På denne fellessiden for alle norges kunstsentre finnes informasjon om utstillinger og formidlingstiltak i hele Norge i en oversiktlig kalender, samt informasjon fra den felles Landsforeningen Kunstsentrene i Norge.