NYHETER

Nytt styre i Kunstsentrene i Norge08/05/2014

Kunstsentrene i Norge valgte på årsmøte 28.april 2014 nytt styre og gjenvalg av leder. Det nye styret består av Kristin Mandt Heim, Randi Martine Brockmann og Andor Roksvåg.

Pressemelding 07.05.2014

Nytt styre i foreningen Kunstsentrene i Norge

Foreningen Kunstsentrene i Norge, som består av de 15 landsdekkende kunstnerstyrte visningsstedene valgte på årsmøte 28.april 2014 nytt styre og ny leder. Det nye styret består av Kristin Mandt Heim, Randi Martine Brockmann og Andor Roksvåg.

Kristin Mandt Heim ble gjenvalgt til styreleder for 2 nye år. Hun er utdannet kunsthistoriker, og har vært daglig leder for Møre og Romsdal kunstsenter siden starten av 2012.

Kunstsentrene i Norge står foran en kritisk periode der videre drift av sekretariatet er usikker fra og med 1.januar 2015. Foreningen fikk prosjekttilskudd fra Norsk kulturråd på kr. 700.000 både for 2013 og 2014 til etableringen av sekretariatet. Fra neste år må midler komme fra et annet sted og KiN søker da midler over statsbudsjettets post 74 til videre drift. I året som har vært har KiN etablert samarbeid med ulike nasjonale aktører og blitt partner i et nordisk-baltisk samarbeidsprosjekt. Arbeidet med KOROs nye modell for kunst i offentlig rom i alle landets regioner og utvikling av arbeidet med Statens utstillingsstipend vil stå sentralt i året som kommer for det nye styret.

Forsiktig oppstart av prosjekter og nye samarbeidsformer vil være et fokus fremover. KiN vil fortsette å jobbe for å fremme kunnskapsutveksling og kommunikasjon mellom medlemsinstitusjonene slik at kunstsentrenes rolle som faglige tyngdepunkter i regionene blir enda tydeligere. Her vil kartleggingsarbeid og organisasjonsutvikling med seminar, kurs og fagdager være viktig.

 

****

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge er et nettverk kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner.

Disse sentrene er medlemmer av Kunstsentrene i Norge:

Agder Kunstsenter

Akershus Kunstsenter

Hordaland kunstsenter

Kunstbanken Hedmark kunstsenter

Buskerud kunstsenter

Oppland kunstsenter

Møre og Romsdal kunstsenter

Nordnorsk Kunstnersenter

Rogaland Kunstsenter

Samisk senter for samtidskunst

Sogn og Fjordane Kunstmuseum- Kunstsenteret

Telemark kunstnersenter

Trøndelag Senter for Samtidskunst

Vestfold Kunstsenter

Østfold kunstnersenter

- - -

Kunstsentrene i Norge | v/ daglig leder, Mona Klubben | tlf:+47 95 72 14 17

post@kunstsentrene.no | www.kunstsentrene.no

Tilbake til liste